ΓΙΑΤΡΟΣ

Το προσωπικό που θα στελεχώσει τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ) αναζητά η ΔΥΠΕ Κρήτης. Πρόκειται για 302 άτομα που θα στελεχώσουν θέσεις ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού προσωπικού κ.ά.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου.

Στην ανακοίνωσή της η ΔΥΠΕ Κρήτης αναφέρει:
“Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή τους στην Προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με τη στελέχωση των υπό ίδρυση Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.).
Η συγκεκριμένη προκήρυξη περιλαμβάνει 2.868 θέσεις εργασίας, ιατρικού και μη προσωπικού, με τις οποίες θα στελεχωθούν οι Το.Μ.Υ., οι οποίες θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην άμεση αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ιδιαίτερα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Από τις παραπάνω θέσεις οι 302 αφορούν στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Συγκεκριμένα:
 100 θέσεις ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛ
ΛΕΙΨΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
 25 θέσεις ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
 50 θέσεις ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
 50 θέσεις ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 25 θέσεις ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 52 θέσεις ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον έχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα της προκήρυξης, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (tomy.moh.gov.gr).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Παρασκευή 25η Αυγούστου 2017 και ώρα 23:59.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει με την πάροδο της 4ης Σεπτεμβρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr) ειδικά για την Κρήτη πληροφορίες παρέχονται και στα τηλέφωνα: 2813 404471, 2813 404423”.