Ποιος είναι ο νέος Διευθυντής  Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αναλαμβάνει καθήκοντα από την 1η Σεπτεμβρίου του 2024, έως τις 31 Αυγούστου του 2026.

Οι εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή έγιναν στις 4 Ιουλίου μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ.»

Ο κ.Συμβουλάκης ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση , ενώ απέσπασε την ψήφο και των συνολικά 5 μελών Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων της Συνέλευσης του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι ήταν εκλέκτορες.