ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

“Υπάρχουν φιλελεύθερες λύσεις για ένα δημόσιο σύστημα υγείας; Μια καινμοτόμα εκδήλωση πραγματοποιείται την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 μ.μ. στο μικρό αμφιθέατρο του Δήμου Ηρακλείου από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών “Μάρκος Δραγούμης” με έδρα την Αθήνα. Οπως επισημαίνεται:

“Στα σύγχρονα αναπτυγμένα κράτη η εξασφάλιση ποιοτικών, αποτελεσματικών και αποδοτικών οικονομικά υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα δημόσιου διαλόγου και πολιτικών και κοινωνικών αντιπαραθέσεων”.

Τη  βραδιά θα ανοίξει ο εκτελεστικός διευθυντής του ΚΕΦΙΜ, κος Νίκος Ρώμπαπας, ο οποίος θα περιγράψει το σκοπό και τις δραστηριότητες ενός σύγχρονου κέντρου φιλελεύθερης σκέψης, που θέλει να έχει παρέμβαση στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα.

Χαράλαμπος Λυδάκης
Ο Χ. Λυδάκης, παθολόγος, διευθυντής από το Βενιζέλειο νοσοκομείο, θα περιγράψει τις θεμελιώδεις αρχές του φιλελευθερισμού. Θα αναλύσει τις βασικές αρχές τόσο του κλασικού όσο και του κοινωνικού φιλελευθερισμού.

Θα προσπαθήσει να δείξει την ουσία του φιλελευθερισμού, που έγκειται τόσο στην εξασφάλιση του βασικού αγαθού της ελευθερίας και του κράτους δικαίου (Τζων Λοκ, 1689), όσο και στην ικανοποίηση του αιτήματος της κοινωνικής δικαιοσύνης με εφαρμογή συναινετικών – κοινά αποδεκτών από τους ελεύθερους πολίτες διαδικασίες – προς όφελος των λιγότερο ευνοουμένων (Τζων Ρωλς, 1985).

Στον τομέα των εθνικών συστημάτων υγείας η εφαρμογή των αρχών της φιλελεύθερης προσέγγισης με επίκεντρο τον υπεύθυνο πολίτη – έναντι του παραδοσιακού, κεντρικού, πελατειακού κρατικού ελέγχου –  αποτελεί πρόκληση για κάθε  προοδευτικό πολιτικό.

Ο Γρηγόρης Πασπάτης, γαστρεντερολόγος, συντονιστής διευθυντής από το Βενιζέλειο Νοσοκομείου, τέως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και  πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου
Ο Γρηγόρης Πασπάτης
Ο Γρηγόρης Πασπάτης, γαστρεντερολόγος, συντονιστής διευθυντής από το Βενιζέλειο Νοσοκομείου, τέως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και  πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, θα αναλύσει την υφιστάμενη κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία, με επικέντρωση στις δυσλειτουργίες και αγκυλώσεις στη θεσμική λειτουργία τους στο επίπεδο της σχέσης ιατρού – ασθενή.

Θα δείξει ότι το μείζον ζητούμενο, η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα στην παροχή υπηρεσιών από τους επαγγελματίες υγείας, εξασφαλίζονται μόνον σε ένα σύστημα υγείας  το οποίο αξιολογεί τις υπηρεσίες, τα τμήματα και τους εργαζομένους.

Σε ένα τέτοιο σύστημα η αξιοκρατική επιλογή  των κύριων λειτουργών του, των ιατρών, αποτελεί  απαραίτητη προϋπόθεση, μαζί με την ώριμη πλέον ανάγκη για αμφισβήτηση του καθεστώτος της δια βίου δημοσιοϋπαλληλικής μονιμότητας. Στην Ελλάδα η ανάπτυξη του συστήματος υγείας επηρεάστηκε σημαντικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής πολιτικής και από τη νοοτροπία που επικρατούσε σ’ όλη τη δημόσια διοίκηση.

Ο πελατειακός χαρακτήρας του ελληνικού κράτους αφορά και το σύστημα υγείας, ενώ η ασφυκτική του εξάρτηση από την εκάστοτε πολιτική εξουσία στερεί από το σύστημα υγείας διοικητική και οργανωτική αυτοδυναμία. Ο μέσος Έλληνας πολίτης δεν είναι ικανοποιημένος από την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας.

Η εφαρμογή φιλελεύθερων αρχών και στο χώρο των δημόσιων νοσοκομείων (κίνητρα, υγιής ανταγωνισμός τμημάτων, ελαστική προσέλκυση πόρων, παροχή μετρήσιμου έργου, σε πιο ανοικτά εργασιακά πλαίσια από αυτό της «πλήρους και αποκλειστικής» απασχόλησης) θα συντελέσουν στον απεγκλωβισμό του δημόσιου υγειονομικού συστήματος από αγκυλώσεις προηγουμένων δεκαετιών .

 Αθανάσιος Εξαδάκτυλος
Ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, πλαστικός χειρουργός, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης θα μιλήσει με θέμα: «Φιλελεύθερη αγωγή για το χρόνια πάσχον ελληνικό σύστημα υγείας: Μία ρηξικέλευθη προσέγγιση».

Με τη  διπλή ιδιότητα του προέδρου του μεγαλύτερου Ιατρικού Συλλόγου της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και την προέλευση του απο τον ιδιωτικό ιατρικό χώρο, θα παρουσιάσει την εναλλακτική – ρηξικέλευθη φιλελεύθερη πρόταση αναδόμησης του ασθενούς συγκεντρωτικού και υδροκεφαλικού ελληνικού συστήματος υγείας, που οδηγεί σε δυσλειτουργία τόσο τον δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

Τέλος, ο Γιάννης Καλαντζάκης, προερχόμενος από τον χώρο του management και της επιχειρηματικότητας στον χώρο της υγείας
Τέλος, ο Γιάννης Καλαντζάκης, προερχόμενος από τον χώρο του management και της επιχειρηματικότητας στον χώρο της υγείας, με παλαιότερη θητεία και σε υψηλή δημόσια διοικητική θέση στο σύστημα υγείας, θα αναπτύξει το θέμα: “Υγεία για το σύστημα ή για τους πολίτες;  Βιώσιμη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας”.

Θα προτείνει πολιτικές παροχής υγείας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο (που αποτελεί το μεγαλύτερο έλλειμμα στο ελληνικό ΕΣΥ) στηριγμένες στις φιλελεύθερες ευρωπαϊκές αρχές της επικουρικότητας και του κοινωνικού κορπορατισμού.

Θα τεκμηριώσει ότι τόσο η ανάγκη λήψεων αποφάσεων, όσο η  προσφορά υπηρεσιών, καθώς και ο έλεγχος των δαπανών θα πρέπει να γίνονται σε επίπεδο όσο πιο κοντά στον πολίτη – λήπτη των υπηρεσιών αυτών.