Φουντουλάκης Σταύρος, Ιατρός Βιοπαθόλόγος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Βιολογικών Υλικών Euromedica Παγκρήτια Υγεία
Φουντουλάκης Σταύρος, Ιατρός Βιοπαθόλόγος,

Ο έλεγχος της πανδημίας βασίστηκε εξαρχής στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου μέσω του μοριακού ελέγχου προς ανίχνευση του γονιδιώματος  του ιού.

Ο μοριακός έλεγχος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην διαχείριση της πανδημίας. Κατά το διάστημα οκτώ μηνών, από 1-7-20 έως 28-2-21, ελέγχθηκαν με RT-PCR 3.540 δείγματα στα διαγνωστικά κέντρα της Euromedica στην Κρήτη, σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο.

1.990 έλεγχοι (56,21%) αφορούσαν γυναίκες ενώ 1.550 (43,79%) έγιναν σε άνδρες.

Οι περισσότεροι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο ’20 και τον Φεβρουάριο ’21 (Γράφημα 1).

Διαγνωστικά εργαλεία και έλεγχος της πανδημίας (Γράφημα 1)

 

Ανιχνεύθηκαν 50 SarsCov-2 θετικά δείγματα (1,4% επί του συνόλου) από τα οποία 36% ήταν σε άνδρες (18) και 64% σε γυναίκες (32). Τα περισσότερα θετικά εντοπίστηκαν τους μήνες Νοέμβριο’20 και Φεβρουάριο’21 (γράφημα 2).

 

Στην φαρέτρα του ελέγχου της πανδημίας προστίθεται πλέον ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, η ανίχνευση των αντισωμάτων που παράγονται τόσο ως αποτέλεσμα της νόσου όσο και μετά από εμβολιασμό. Τα αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης ακίδας (Spike), την παραγωγή της οποίας διεγείρει ο εμβολιασμός, προσδιορίζονται πλέον ποσοτικά καθιστώντας εφικτό τον έλεγχο του ρυθμού αποδόμησής τους στον ίδιο άνθρωπο.

Φαίνεται ότι δεν επηρεάζονται από μεταλλαγμένα στελέχη ενώ η θετικότητά τους συνδέεται ισχυρά με την παρουσία εξουδετερωτικών αντισωμάτων.

Η εξέταση ANTI-SARSCOV-2-Spike είναι διαθέσιμη στα διαγνωστικά κέντρα της Euromedica στην Κρήτη.

 

Φουντουλάκης Σταύρος, Ιατρός Βιοπαθόλόγος,

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Βιολογικών Υλικών

Euromedica Παγκρήτια Υγεία