Προς υπογραφή οι νέες φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προς υπογραφή βαίνουν οι δύο  διαγωνισμοί-ΣΔΙΤ για φοιτητικές εστίες στα Πανεπιστήμια Κρήτης και Θεσσαλίας.

Μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2024, όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, οι διαγωνισμοί που βρίσκονται σε εξέλιξη θα ολοκληρωθούν.

Τα δύο αυτά μεγάλα έργα εκτιμάται ότι θα λύσουν το μεγάλο πρόβλημα στέγασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή και στα δύο πανεπιστήμια και θα αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των φοιτητών. Και στις δύο περιπτώσεις, αναθέτουσες αρχές είναι τα ίδια τα Πανεπιστήμια.

Ανάδοχος και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι η ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Ο διαγωνισμός για το Πανεπιστήμιο Κρήτης ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου του 2020 και για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στις 17 Ιουλίου 2020. Αμφότεροι οι διαγωνισμοί όταν έφτασαν στην υποβολή δεσμευτικών προσφορών δέχθηκαν μια, αυτή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ η οποία μπαίνει δυναμικά και στις ΣΔΙΤ.

Οι δύο διαγωνισμοί-ΣΔΙΤ για φοιτητικές εστίες με ανάδοχο την ΙΝΤΡΑΚΑΤ έχουν κόστος 370 εκατ. ευρώ. Η ΣΔΙΤ για το Πανεπιστήμιο Κρήτης φτάνει τα 255 εκατ. ευρώ και είναι η μεγαλύτερη της χώρας και αυτή για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τα 116 εκατ. ευρώ.

Τι θα κατασκευαστεί

Ειδικότερα, για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης περιλαμβάνεται ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών και η κατασκευή νέων κτηριακών συγκροτημάτων στις 2 Πανεπιστημιουπόλεις, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Στο πλαίσιο τής σύμβασης σύμπραξης, ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) καλείται να αναλάβει τα ακόλουθα: α) θα εκπονήσει το σύνολο των τεχνικών μελετών που απαιτούνται, και θα προβεί σε όλες τις ενέργειες και στη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη έκδοση τού συνόλου των αδειών και εγκρίσεων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Προς υπογραφή  και άλλες συμβάσεις ΣΔΙΤ

Στη χθεσινή ενημέρωση όμως προέκυψε πως για υπογραφή θα οδεύσουν και άλλοι εν ενεργεία διαγωνισμοί ΣΔΙΤ. Πιο συγκεκριμένα, προς ολοκλήρωση βαίνει ο διαγωνισμός για το Κτίριο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στην οδό Πειραιώς, 4 συμβάσεις για υποδομές υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας σε 39 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, η σύμβαση για 17 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία και η αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου.

Συνολικά, 43 έργα ΣΔΙΤ βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία έχοντας συνολική αξία 6,2 δισ. ευρώ. Μιλάμε για ένα έργο ευρυζωνικότητας, τρία έργα οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, έξι έργα φοιτητικών εστιών, δύο έργα οδοφωτισμού, πέντε έργα διαχείρισης απορριμμάτων, τέσσερα έργα δικαστικών μεγάρων, τέσσερα έργα υποδομών ύδρευσης, τέσσερα έργα σχολικών υποδομών, πέντε έργα κτηρίων δημόσιας διοίκησης, δύο έργα αστυνομικών μεγάρων και έξι έργα υποδομών άρδευσης.

Μέχρι στιγμής εντός του 2023 έχουν συμβασιοποιηθεί 8 έργα ΣΔΙΤ και συνολικά μέχρι σήμερα έχουμε συμβάσεις για 22 ΣΔΙΤ ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Οι οκτώ συμβασιοποιημένες ΣΔΙΤ είναι: Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης (flyover), Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη), Οδικός Άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (Τμήμα Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη), Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας σε 32 Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, Λειτουργία και Συντήρηση Μετρό Θεσσαλονίκης, Μαρίνα Ναυπλίου.