ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ξεκινούν οι αιτήσεις για 1.213 μόνιμες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ για 1.213 μόνιμες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Πέμπτη 7 Μαρτίου και ώρα 08:00 και λήγει την Τρίτη 26 Μαρτίου και ώρα 14:00. Θα πρέπει επίσης να προμηθευτούν παράβολο τριών ευρώ, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο).

Είναι η πρώτη φορά που οι προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου μέσω του ΑΣΕΠ, ενώ σημειώνεται ότι η τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις στις αντίστοιχες υπηρεσίες ήταν το 2010.

Ο συγκεκριμένος αριθμός θέσεων προέκυψε έπειτα από την υποβολή αντίστοιχων αιτημάτων στην οποία προχώρησαν οι δήμοι, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες στελέχωσης των υπηρεσιών τους, αμέσως μετά τη νομοθέτηση που αφορούσε στην αναμόρφωση της Δημοτικής Αστυνομίας.

Για την κάθε κατηγορία εκπαίδευσης, οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) 208 θέσεις, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) 218 θέσεις και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) 787 θέσεις.

Σε δήλωσή της η κ. Κεραμέως ανέφερε: «Βασική μας μέριμνα είναι να βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι πολίτες τόσο από το κεντρικό κράτος όσο και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, κάνουμε πράξη τη στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας, για πρώτη φορά έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια, μέσα από μία καθαρά αξιοκρατική και πλήρως αμερόληπτη διαδικασία υπό τον ΑΣΕΠ, προκειμένου να συνδράμουμε τους Δήμους στο απαιτητικό έργο που αφορά στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών τους».

Όσοι υποψήφιοι κληθούν από το ΑΣΕΠ πριν τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων πρέπει μέσα σε προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών που ορίζεται από το ΑΣΕΠ, να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που θα εκδοθεί, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων τους, που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς στους πίνακες κατάταξης:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασσία και που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή τους στους οικείους πίνακες, κατά περίπτωση είτε διαγράφονται από αυτούς είτε αναμορφώνεται η βαθμολογία τους.

Υποψήφιος ο οποίος δεν υποβάλλει στο ΑΣΕΠ μετά τη σχετική ανακοίνωση, σε ηλεκτρονική μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προκήρυξη επισυνάπτεται σε ξεχωριστό αρχείο.

 

 

 

Αυτές είναι οι θέσεις στην Κρήτη

Όπως έχει ήδη γράψει η “Π” οι  θέσεις για την Κρήτης είναι συνολικά 92 σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ειδικότερα οι θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο νησί είναι συνολικά 13, όπως 13 είναι και οι θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης συνολικά. Όσον αφορά στις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι θέσεις για την Κρήτη είναι 66, με την μερίδα του λέοντος να πηγαίνει στα Χανιά με 35 θέσεις.

Ειδικότερα:

Θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Δήμος Ηρακλείου θέσεις 6 (οι 3 με εμπειρία και οι 3 χωρίς)

Δήμος Χερσονήσου θέσεις 2 (η 1 με εμπειρία και η 1 χωρίς)

Δήμος Ρεθύμνου θέσεις 3 (οι 2 με εμπειρία και η 1 χωρίς)

Δήμος Χανίων θέσεις 2 (η 1 με εμπειρία και η 1 χωρίς)

Θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Δήμος Ηρακλείου θέσεις 6 (οι 3 με εμπειρία και οι 3 χωρίς)

Δήμος Χερσονήσου θέσεις 2 (η 1 με εμπειρία και η 1 χωρίς)

Δήμος Ιεράπετρας θέσεις 2 (η 1 με εμπειρία και η 1 χωρίς)

Δήμος Ρεθύμνου θέσεις 2 (η 1 με εμπειρία και η 1 χωρίς)

Δήμος Χανίων θέσεις 1 με εμπειρία

Θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμος Ηρακλείου θέσεις 18 (οι 9 με εμπειρία και οι 9 χωρίς)

Δήμος Χερσονήσου θέσεις 3 (οι 2  με εμπειρία και η 1 χωρίς)

Δήμος Αγίου Νικολάου 4 θέσεις (οι 2 με εμπειρία και οι 2 χωρίς)

Δήμος Ιεράπετρας θέση 1 με εμπειρία

Δήμος Ρεθύμνου θέσεις 5 (οι 3 με εμπειρία και οι 2 χωρίς)

Δήμος Χανίων θέσεις 35 (οι 18 με εμπειρία και οι 17 χωρίς).