ΠΑΤΡΙΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Στην αναβολή για άλλον ένα χρόνο των αρχαιρεσιών στα 59 Επιμελητήρια-μέλη της ΚΕΕΕ προχώρησε η κυβέρνηση Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή χθες αναφέρει πως η επόμενη, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαδικασία εκλογής των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των επιμελητηρίων της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4497/2017 (Α” 171), διεξάγεται σε ημερομηνία μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου 2024 και της 15ης Δεκεμβρίου 2024, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου επιμελητηρίου.

Οι επιμελητηριακές εκλογές εκ του νόμου διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια και με τη νέα παράταση των αρχαιρεσιών, οι διοικήσεις των επιμελητηρίων θα οδηγηθούν σε έβδομο χρόνο θητείας.

Στην ΚΕΕ συμμετέχουν ισότιμα και τα 59 ελληνικά Επιμελητήρια: Εμπορικά, Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά και Επαγγελματικά, που εκπροσωπούν το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας – κάπου 880.000 επιχειρήσεις.