ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Εισοδήματα φτώχειας για 4 στα 10 νοικοκυριά

Εισοδήματα φτώχειας έως 5.000 ευρώ το χρόνο δηλώνουν στην Εφορία 4 στα 10 νοικοκυριά όταν την ίδια ώρα υπάρχουν 1.004 φορολογούμενοι που εμφανίζονται με ετήσια εισοδήματα άνω των 900.000 ευρώ ή τουλάχιστον 75.000 ευρώ το μήνα. Επίσης η πλειονότητα των νοικοκυριών ή 6 στα 10 δηλώνουν εισοδήματα έως 10.000 ευρώ και λίγο πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά ανήκουν στη μεσαία τάξη καθώς εμφανίζουν εισοδήματα από 20.000 έως και 50.000 ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των 6.605.272 φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2022 και αφορούν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2021. Η ακτινογραφία τους αποκάλυψε ακόμα 1,8 εκατ. φορολογούμενους που έπεσαν στη «φάκα» των τεκμηρίων και ενώ είχαν δηλώσει εισοδήματα ύψους 3,23 δισ. ευρώ τελικά φορολογήθηκαν για εισοδήματα 8,8 δισ. ευρώ λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων:

  1. Δύο στους δέκα φορολογούμενους ή 1. 349.991 δηλώνουν εισοδήματα έως 1.000 ευρώ τον χρόνο.
  2. Έξι στα δέκα νοικοκυριά δηλώνουν ετήσια εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ.
  3. Το 67,2% των επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων εμφάνισαν στην εφορία εισοδήματα έως 10.000 ευρώ ενώ συνολικά από επιχειρηματική δραστηριότητα δηλώθηκαν 4,3 δισ. ευρώ.
  4. Ο αριθμός των νοικοκυριών με εισοδήματα από 20.000 έως και 50.000 ευρώ ανήλθε σε 1.060.260.
  5. Το μέσο δηλωθέν εισόδημα των νοικοκυριών ήταν 12.748 ευρώ και ο μέσος φόρος 1.347 ευρώ.
  6. Ένα στα τέσσερα νοικοκυριά δεν πλήρωσε ούτε ένα ευρώ φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το 2021 ενώ για δυο στα δέκα νοικοκυριά η φορολογική επιβάρυνση δεν υπερβαίνει τα 15 ευρώ.
  7. Φόρο πάνω από 300 ευρώ κατέβαλαν 2.974.234 νοικοκυριά με 269.537 φορολογούμενους να πληρώνουν φόρο για τα εισοδήματά τους πάνω από 6.000 ευρώ
  8. Στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,66 εκατ. νοικοκυριά ή 1,8 εκατ. φορολογούμενοι (υπόχρεοι και σύζυγοι) και κλήθηκαν να πληρώσουν έξτρα φόρο με τους μεγαλύτερους χαμένους να είναι οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι εισοδηματίες.
  9. Το συνολικό εισόδημα που δηλώθηκε το 2022 ανήλθε στα 84,2 δισ. ευρώ και είναι αυξημένο κατά 4,479 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2021. Μαζί με την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων ύψους 5,569 δισ. ευρώ το συνολικό εισόδημα έφθασε στα 89,77 δισ. ευρώ με την τελική φορολογική επιβάρυνση των φυσικών προσώπων μετά τις απαλλαγές και τις εκπτώσεις να ανέρχεται σε 8,899 δισ. ευρώ αυξημένη κατά 732,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021
  10. Από το συνολικό εισόδημα των 84,2 δισ. ευρώ τα 65,937 δισ. ευρώ δηλώθηκαν από 4.964.326 μισθωτούς και συνταξιούχους, τα 4,316 δισ. ευρώ από 388.481 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τα 6,617 δισ. ευρώ από 1.657.998 φορολογούμενους με εισοδήματα από ακίνητα, τα 5,772 δισ. ευρώ από 4.570.471 φορολογούμενους με εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και το 1,563 δισ. ευρώ από 505.960 από φορολογούμενους που ασκούν αγροτική δραστηριότητα.