εφορία - χρέη

Αυξήθηκαν κατά 618 εκατ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη στα ταμεία μεταξύ Μαρτίου – Ιουνίου 2023, σύμφωνα με την έκθεση του ΚΕΑΟ για το β΄ τρίμηνο του 2023. Τον Ιούνιο του 2023 θα ασφαλιστικά χρέη ανήλθαν στα 46,5 δισ. ευρώ έναντι 45,9 δισ. ευρώ μόλις τρεις μήνες πριν.

Στο τέλος του Ιουνίου 2023 το συνολικό ποσό των 31.988.438.099 ευρώ σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., διαμορφώθηκε στα 46.546.592.005 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο). Το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημερινά. Οι μεταβολές στο συνολικό χρέος διαμορφώνονται από τα εξής: Νέες εντάξεις οφειλετών, οι οποίοι εντάσσονται για πρώτη φορά στο Κ.Ε.Α.Ο. με το σύνολο των οφειλών τους για όλα τα έτη.

– Διαβίβαση νέων οφειλών και πρόσθετα τέλη για τους οφειλέτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο Κ.Ε.Α.Ο.

–  Καταβολές ποσών από τους οφειλέτες (δόσεις ρύθμισης, έναντι καταβολή, εξόφληση)

– Διαγραφές, μειώσεις, συμψηφισμοί οφειλών και εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ρυθμίσεων.

Το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. στις 31/3/2023 ήταν 45.928.413.949 ευρώ και μέσα στο επόμενο τρίμηνο το χρέος αυξήθηκε κατά 618.178.056 ευρώ. Η μεταβολή αφορούσε αύξηση κατά 214.244.806 ευρώ στις κύριες οφειλές και 403.933.251 ευρώ στα πρόσθετα τέλη.  Στο τέλος Ιουνίου 2023 οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις ήταν 340.328 και το ρυθμισμένο ποσό 4.462.107.610 ευρώ, ενώ το Μάρτιο του 2023 ήταν 332.205 και το ρυθμισμένο ποσό 4.325.026.342 ευρώ.