Μαγνησία: Ομαδική αγωγή για την δηλητηρίαση των παιδιών από σαλμονέλα σε Ριζόμυλο και Στεφανοβίκειο

Συνολικά 15 οικογένειες, των οποίων τα παιδιά τους νοσηλεύτηκαν, καταθέτουν αγωγή κατά του δήμου Ρήγα Φεραίου, στη Μαγνησία, λόγω της μαζικής δηλητηρίασης του πληθυσμού από σαλμονέλα, από το μολυσμένο νερό.

Όπως αναφέρεται στην αγωγή «η ακαταλληλότητα νερού οφείλεται στις παραλείψεις της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης του Δήμου Ρήγα Φεραίου, που έχει την ευθύνη και την εποπτεία υδροδότησης και ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού, οι οποίες συνίσταται στην έλλειψη ορθού τρόπου χλωρίωσης των υδάτων. Εάν γίνονταν ορθή χλωρίωση, της γεώτρησης τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, αφού με τη σωστή χλωρίωση δεν μπορεί να υπάρχει μικροβιακό φορτίο και κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή», ενώ τονίζεται πως:

«Δεν λαμβάνονταν μέτρα προστασίας των πηγών και γεωτρήσεων, με περίφραξη και περιφρούρηση αυτών, από την προσέγγιση ζώων, τα κόπρανα των οποίων μπορούν να μολύνουν αυτές. Δεν υπάρχει σωστό σύστημα συνεχούς χλωρίωσης, το οποίο μάλιστα να είναι προσαρμοσμένο με τις ποσότητες ύδατος που καταλήγουν σε μία υδατοδεξαμένη, με αποτέλεσμα να υπάρχει υποχλωρίωση».

Παράλληλα, σύμφωνα με το gegonota.news, στην αγωγή επισημαίνεται ότι: «Οι φορείς ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού, οφείλουν να λαμβάνουν τα προστατευτικά μέτρα που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία και να υποβάλλουν τα αποτελέσματα των ελέγχων τους στην αρμόδια υπηρεσία περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου της Περιφέρειας. Τέτοια ενημέρωση δεν προέκυψε να υπήρξε. Αντιθέτως από τα έγγραφα τα οποία γνωστοποιήθηκαν προκύπτει ότι η ΔΕΥΑΡΦ είχε ενημερωθεί πολλάκις για τις επανορθωτικές ενέργειες στις οποίες έπρεπε να προβεί, εκ των οποίων αποδεικνύεται παραχρήμα ότι υπήρχαν διαπιστωμένα προβλήματα και ελλείψεις στον εκ του νόμου τασσόμενο τρόπο ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας των πόσιμων υδάτων, στα μέτρα των οποίων δεν είχε ανταποκριθεί η δημοτική επιχείρηση, μολονότι εκ του νόμου είναι ιδιαίτερη νομική υποχρέωση της επιχείρησης να λαμβάνει μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας».