Εξαήμερη Εργασία: Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου σε ωράρια και πληρωμές

Η εξαήμερη εργασία θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου, φέρνοντας νέο καθεστώς σε ωράρια και αμοιβές σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.

Συγκεκριμένα, αφορά το δικαίωμα που θα έχει ο εργοδότης, να επιβάλλει μονομερώς εξαήμερη εργασία. Το καθεστώς της εξαήμερης εργασίας – σύμφωνα με το νόμο 5053/23 – αφορά επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, οι οποίες εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Δεν θα αφορά ΔΕΚΟ, δημόσιο τομέα και τράπεζες, ενώ εξαιρούνται της ρύθμισης ο τουρισμός και ο επισιτισμός.

Πώς θα αμείβονται οι εργαζόμενοι για την εξαήμερη εργασία

Για την απασχόληση την έκτη μέρα οι εργαζόμενοι αμείβονται επιπλέον με το 40% του ημερομισθίου και το 115% αν είναι αργία.

Η ρύθμιση αυτή επιχειρεί να εξυπηρετήσει τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με πρόγραμμα εναλλασσόμενων βαρδιών 24 ώρες την ημέρα και επτά ημέρες την εβδομάδα, και οι οποίες δεν βρίσκουν νέο εξειδικευμένο προσωπικό με συνέπεια να αδυνατούν να οργανώσουν σωστά τις βάρδιες.

Με βάση τη διάταξη, οι επιχειρήσεις προκειμένου να κάνουν χρήση της έκτης μέρας της εβδομάδας πρέπει να δηλώσουν αρχικά και υπευθύνως στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων.

Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν δύναται να υπερβαίνει τις 8 ώρες ενώ δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο.

Όροι και προϋποθέσεις για την εξαήμερη εργασία

Την εξαήμερη εργασία μπορούν να εφαρμόσουν κι οι εργοδότες επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, αλλά είναι δυνατόν να λειτουργούν κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο, επί 24 ώρες µε σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών και στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία. Κι αυτό έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτα ιδιαιτέρως αυξημένο φόρτο εργασίας.