Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών: Οι παγίδες που πρέπει να προσέξετε στις θερινές εκπτώσεις

Οι θερινές εκπτώσεις έχουν και επισήμως ξεκινήσει από σήμερα και οι συμβουλές προς τους καταναλωτές πολλαπλασιάζονται. Μετά τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), εξέδωσε τις δικές της οδηγίες προς ναυτιλομένους αγοραστές, πριν βγουν στο πέλαγος των εκπτώσεων.
Καταρχάς, υπενθυμίζουν τι ισχύει σήμερα με βάση το νόμο 5111/2024 «Για την Προστασία του Καταναλωτή», που ψηφίστηκε τον Μάιο, και δοκιμάζεται στην πράξη με τις θερινές εκπτώσεις:

Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο προμηθευτής για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο προμηθευτής κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο προμηθευτής στο χρονικό διάστημα που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά.

Αν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των εξήντα (60) ημερών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών.

Παραδείγματα τιμών

Παράδειγμα: Αρχική τιμή στις 10 Ιουνίου (χωρίς διαγραφές/προσφορές κλπ.) 150 €. Η πραγματική προσφερόμενη τιμή 120 €. Την 11-7-2024 η προσφερόμενη τιμή είναι 115 €, επομένως η έκπτωση είναι (120-115=) 5 €.

Επιτρέπεται, συμπληρωματικά, και η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να είναι ακριβής και να ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και να γνωστοποιείται σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης, ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη, με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Χρήσιμα tips για τους καταναλωτές

Όπως σε κάθε περίοδο εκπτώσεων, έτσι και στις θερινές εκπτώσεις, οι καταναλωτές θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, όχι μόνο κατά τη διάρκεια, αλλά και πριν την πραγματοποίηση των αγορών τους.

Συγκεκριμένα, συνίσταται να ιεραρχούν τις ανάγκες τους και να ψωνίζουν βάσει του προϋπολογισμού τους, εστιάζοντας στις βασικές ανάγκες τους, καθώς και να πραγματοποιούν μια εκτεταμένη έρευνα αγοράς, σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, πριν καταλήξουν σε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν. Με αυτόν τον τρόπο, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να ελέγξει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την ποικιλία ενός προϊόντος στην αγορά και να αποφύγει τυχόν περιττές σπατάλες.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να μην παρασύρονται από υπερβολικά μεγάλα ποσοστά έκπτωσης και να ελέγχουν – όσο είναι δυνατόν- την ποιότητα και την αυθεντικότητα του προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη το συσχετισμό ποιότητας-κόστους. Συχνά τα μεγάλα ποσοστά έκπτωσης σε ένα προϊόν μπορεί να σημαίνουν χαμηλή ποιότητα, συνεπώς να μην συμφέρει πραγματικά τον καταναλωτή.

Τέλος, το καταναλωτικό κοινό χρειάζεται να είναι ενήμερο για την πολιτική που ακολουθεί το κάθε κατάστημα σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ύπαρξης εγγύησης κ.λπ. Για το λόγο αυτό, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, προκειμένου να μην πέφτουν θύματα αθέμιτων και παράνομων εμπορικών πρακτικών.