Ένας… Κρητικός στο τιμόνι του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την κλιματική αλλαγή
Ο κ. Α. Κρητικός

Μια σημαντική θέση, αυτή  του υπεύθυνου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Γραμματείας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Ν.Δ παίρνει για πρώτη φορά Κρητικός και συγκεκριμένα ο Ηρακλειώτης Αντώνης Κρητικός.

Ο κ. Κρητικός επελέγη για να αναλάβει το στρατηγικό σχεδιασμό και την οργάνωση μίας Γραμματείας, με στόχο την υλοποίηση πολιτικών σε κάθε γωνιά της χώρας. Και φυσικά η επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου μόνο τυχαία δεν ήταν, λαμβάνοντας κανείς υπόψιν του το βιογραφικό αλλά και τις δράσεις του κατά το παρελθόν.

Η πορεία του Αντώνη Κρητικού αντικατοπτρίζει μια δέσμευση προς την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος. Με σπουδές στον τομέα των κοινωνικών επιστημών και την εξειδίκευσή του σήμερα ως διδάκτορας στο ΕΚΠΑ, απέκτησε την ακαδημαϊκή βάση και την εμπειρία που του επέτρεψε να αναλάβει με σταθερούς βηματισμούς θέσεις ευθύνης στον τομέα της πολιτικής και της κοινωνίας.

Η χάραξη πολιτικής βασισμένη στις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού της χώρας

«Η χάραξη της πολιτικής της Γραμματείας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής σε συνεργασία πάντοτε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στηρίζεται στις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού, όπως η αύξηση της ανανεώσιμης ενέργειας στο 80% της ηλεκτροπαραγωγής, η ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κατοικιών, η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Αναδασώσεων με στόχο τα 20 εκατομμύρια δέντρα και η προώθηση του έργου GR-ECO islands αντιπροσωπεύει μια δέσμευση για συνεκτική και αποτελεσματική δράση» αναφέρει στην «Π» ο ίδιος.

Ως ένας Κρητικός που προέρχεται από το Ηράκλειο, ο Αντώνης Κρητικός φέρει μια ιδιαίτερη ευθύνη να εκπροσωπεί τις φωνές και τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας και παράλληλα τώρα ως στόχος να διασφαλιστεί η συνοχή με τους εθνικούς στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά: έχει την ευκαιρία να διαμορφώσει πολιτικές που θα έχουν βαθιά επίδραση όχι μόνο στο Ηράκλειο και την Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, προάγοντας την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του, η συμμετοχή του το 2023 ως συντονιστής περιβάλλοντος της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια της Κρήτης από τον συνεργάτη του Χρήστο Σούλη και νυν γραμματέα τώρα, αποτελεί ένα από τα πρώτα βήματα της πολιτικής του καριέρας.

Μέσω αυτής της θέσης, ανέπτυξε και υλοποίησε πολιτικές πρωτοβουλίες όπως ο Υποβρύχιος Καθαρισμός  στις 20 Ιανουαρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου που ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων φορέων για την προστασία του περιβάλλοντος. Η επιτυχημένη δράση που συντόνισε για τον υποβρύχιο καθαρισμό στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης αποτελεί ένα παράδειγμα της δέσμευσής του για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών, πόσο μάλλον με την παράδοση κάδων από ανακυκλώσιμα υλικά που θα παραδοθούν αυτή την εβδομάδα στο λιμάνι του Ηράκλειου ως αποτέλεσμα αυτής της δράσης.

Μέσω αυτής της θέσης, ανέπτυξε και υλοποίησε πολιτικές πρωτοβουλίες όπως ο Υποβρύχιος Καθαρισμός  στις 20 Ιανουαρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου που ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων φορέων για την προστασία του περιβάλλοντος. Η επιτυχημένη δράση που συντόνισε για τον υποβρύχιο καθαρισμό στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης αποτελεί ένα παράδειγμα της δέσμευσής του για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών, πόσο μάλλον με την παράδοση κάδων από ανακυκλώσιμα υλικά που θα παραδοθούν αυτή την εβδομάδα στο λιμάνι του Ηράκλειου ως αποτέλεσμα αυτής της δράσης.

Η συνεργασία που διαμόρφωσε από τη συγκεκριμένη δράση μεταξύ τοπικών φορέων, πολιτών, κοινωνίας, Πανεπιστημίων, φιλαν-
θρωπικών οργανισμών και επιχειρήσεων αποτέλεσε παράδειγμα πώς η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον. Η πολιτική του σταδιοδρομία συνεχίζει να εξελίσσεται, καθώς ο Αν
τώνης Κρητικός αναλαμβάνει πιο επικεντρωμένους ρόλους στην προώθηση περιβαλλοντικών πολιτικών. Συγκεκριμένα, η θέση του ως Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οργάνωσης σήμερα στη Γραμ-
ματεία Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει στη δημιουργία και υλοποίηση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής μας, σχετικά με το περιβάλλον και την
κλιματική αλλαγή και  τη δέσμευσή της Γραμματείας προς την προαγωγή μιας πιο βιώσιμης και δίκαιης κοινωνίας, όπου η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα.

Οι 5+1 άξονες της Γραμματείας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Όπως εξηγεί ο κ. Κρητικός, οι άξονες της Γραμματείας είναι θεμελιωμένες στις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού, με τη Γραμματεία να έχει ως πρώτο άξονα τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με πολιτικές που περιλαμβάνουν την ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεύτερον, η προστασία των φυσικών πόρων αποτελεί πυλώνα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη διαχείριση των υδάτων και του εδάφους. Ο τρίτος άξονας εστιάζει στην προσαρμογή στρατηγικών στην κλιματική αλλαγή, έχοντας στόχο την ανθεκτικότητα των αστικών και αγροτικών περιοχών.

«Η διακυβέρνηση και η συμμετοχή του κοινού έχουν την τέταρτη θέση στην πολιτική της Γραμματείας, με έμφαση στη διαφάνεια και τη δημοκρατική διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων. Ο πέμπτος άξονας εστιάζει στην εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση στο περιβάλλον είναι ουσιαστικές για την ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας που αποτελεί και βασικό μέλημα. Τέλος, η έρευνα και η καινοτομία όπου σημαντικός στόχος είναι η υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας με τεχνολογίες και μεθόδους που συμβάλλουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» αναφέρει.

Ο Αντώνης Κρητικός λοιπόν και όλα τα στελέχη της Γραμματείας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Νέας Δημοκρατίας με τον γραμματέα Χρήστο Σούλη έχουν αναλάβει την πρόκληση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν πολιτικές σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και να προωθήσουν μια βιώσιμη πορεία για το μέλλον της χώρας.

Ποιος είναι ο Αντώνης Κρητικός

Ο Αντώνιος Κρητικός (BSc, MBA & MSc), κοινωνικός επιστήμονας, γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 22 Ιουνίου του 1991.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών το 2016.

Απέκτησε Μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το 2018.

Επίσης, απέκτησε Μεταπτυχιακό τίτλο στην «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» (MSc) από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το 2019 με βαθμολογία του όρκου ως «αριστούχος» το 2021.

Εργάζεται από το 2020 ως ερευνητής και επιστημονικός συνεργάτης με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά όπως το Routledge.

Είναι υποψήφιος διδάκτορας  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών στον τομέα Τοπική Ανάπτυξη, Καινοτομία και τουριστική επιχειρηματικότητα, βιώσιμη ανάπτυξη.

Το 2019 αποτελεί σημείο αναφοράς η βράβευση του σε πανελλαδικό πανεπιστημιακό επίπεδο από το Σύνδεσμο Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων – HAPCO (Hellenic Association of Professional Organizers) με βάση την πρωτοτυπία της ερευνητικής μελέτης του με γνωστικό αντικείμενο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και με τίτλο «Διαχείριση αποβλήτων και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα απορρίμματα ως μία λύση για μία βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη».

Το 2023 βραβεύτηκε από το περιοδικό βιώσιμης ανάπτυξης SDCT-Journal (περιοδικό βιώσιμης ανάπτυξης, πολιτισμός και παραδόσεις) ως η καλύτερη ερευνητική μελέτη των 28 τευχών του περιοδικού, αναδεικνύοντας την προσφορά νέων καινοτόμων τεχνολογιών στους μουσειακούς χώρους και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα με μελέτη περίπτωσης το Μουσείο της Ακρόπολης και με τίτλο «DIGITAL TECHNOLOGY AS A MEANS OF PROMOTING CULTURAL TOURISM IN GREECE. CASE STUDY: ACROPOLIS MUSEUM».

Το αντικείμενο της ερευνητικής του μελέτης εστιάζει στους τομείς της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Έχει επαγγελματική πορεία στον τομέα του τουρισμού καθώς από το 2009 έως το 2023 διοικούσε και διεύθυνε την τουριστική μονάδα που διατηρούσε στο Δήμο Χερσονήσου όπου από πάρα πολύ νεαρή ηλικία δραστηριοποιείται στην προσφορά υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού.

Το 2022 ανέλαβε Τομεάρχης Παραγωγικών και Επιστημονικών Φορέων της Δ.Ε.Ε.Π. (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας.

Το 2023 ανέλαβε συντονιστής του Τομέα Περιβάλλοντος της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Κρήτης.

Σήμερα είναι ο υπεύθυνος του Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Οργάνωσης της Γραμματείας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Νέας Δημοκρατίας.