Α.Ε.Π.

Κατα 2,7% αυξήθηκε η πορεία του ΑΕΠ το β΄τρίμηνο του έτους συμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή με «ατμομηχανές» την κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Πάνω σε αυτό το ποσοστό θα στηριχθεί ο σχεδιασμός του προϋπολογισμού του 2024 αλλά και ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ καθώς θα διαφανεί ποια δημοσιονομικά περιθώρια υπάρχουν για την ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών.

Ωστόσο η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε προς τα κάτω τα στοιχεία για το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς καταγράφει ανάπτυξη 2% στο πρώτο τρίμηνο του 2023 σε ετήσια βάση, από 2,1% που «έβλεπε» πρηγουμένως. Σταθερή κράτησε, ωστόσο, την εκτίμησή της για το τελευταίο τρίμηνο του 2022% με ανάπτυξη στο 4,8%.

Πάντως το ποσοστό της χώρας είναι από τα υψηλότερα στην ΕΕ.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

  1. Τριμηνιαίες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2023.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2023.

Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 1,2% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2023.

Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 9,8%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,4%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,0% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2023. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,4%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,2%.

  1. Ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 2,0% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2022.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 7,9% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2022.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,1% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2022.

Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,8%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,3%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,6% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2022. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,1%.