ΕΛΣΤΑΤ: Ανοδικά κινήθηκαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Ιούνιο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το μήνα Ιούνιο του 2023 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 23.427 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 21.135 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 10,8%.

Μείωση 6,9% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τoν Ιούνιο του έτους 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο του 2023 ανέρχονται σε 14.681 έναντι 12.202 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 20,3%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Ιούνιο του 2023, ανήλθε σε 8.765 έναντι 8.347 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 5,0%.

Αύξηση 34,4% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Ιούνιο του 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο του 2023 ανέρχονται σε 8.318 έναντι 7.789 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 6,8%. Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 125.691 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 111.020 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 13,2%. Αύξηση 5,1% είχε παρουσιάσει το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2021. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023 ανέρχονται σε 76.366 έναντι 59.835 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 27,6%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023, ανήλθε σε 35.555 έναντι 31.686 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 12,2%. Αύξηση 27,9% είχε παρουσιάσει το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2021.

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023 ανέρχονται σε 33.607 έναντι 29.209 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 15,1%.