Το 70% των διανυκτερεύσεων αφορούσε αλλοδαπούς
Το 70% των διανυκτερεύσεων

Kατά το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Έρευνας Κίνησης Καταλυμάτων Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάμπινγκ, που διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο σύνολο των καταλυμάτων αυτών παρουσιάζεται αύξηση στις αφίξεις κατά 63,2% και στις διανυκτερεύσεις κατά 87,0%, σε σχέση με τα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2020.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών παρουσιάζουν αύξηση κατά 111,9% στις αφίξεις και 119,3% στις διανυκτερεύσεις και των ημεδαπών κατά 5,9% και κατά 15,8%, αντίστοιχα, σε σχέση με τα στοιχεία της ίδιας περιόδου του έτους 2020.

Το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021, αναλογεί σε αλλοδαπούς, δηλαδή 70,2% του συνόλου των αφίξεων και 80,6% του συνόλου των διανυκτερεύσεων.

Για την ίδια χρονική περίοδο, η μέση διαμονή ανά άτομο στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ ανήλθε σε 4,2 διανυκτερεύσεις. Συγκεκριμένα, η μέση διαμονή των αλλοδαπών ήταν 4,8 διανυκτερεύσεις, ενώ των ημεδαπών 2,7 διανυκτερεύσεις. Η πληρότητα κλινών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ), η οποία υπολογίζεται από το σύνολο των διανυκτερεύσεων σε σχέση με τις κλίνες που λειτούργησαν, ανήλθε σε 44,1%, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021, έναντι 31,9% του αντίστοιχου διαστήματος του 2020.