Αυξημένες οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο 2023

Τους μηνιαίους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στον Τομέα των Αυτοκινήτων για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2023 ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η εξέλιξη των στοιχείων έχει ως εξής:

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2 (χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) περιόδου Απριλίου-Ιουνίου 2023, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Απριλίου-Ιουνίου 2022, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

 • Απρίλιος, αύξηση 12,3%
 • Μάιος, αύξηση 18,6% και
 • Ιούνιος, αύξηση 22,3%,

ενώ οι Δείκτες Όγκου στον κλάδο 45 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

 • Απρίλιος, αύξηση 4,2%,
 • Μάιος, αύξηση 10,1% και
 • Ιούνιος, αύξηση 15,4%.

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στην ομάδα 451 (πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων) της περιόδου Απριλίου-Ιουνίου 2023, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Απριλίου-Ιουνίου 2022, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

 • Απρίλιος, αύξηση 14,5%
 • Μάιος, αύξηση 22,9% και
 • Ιούνιος, αύξηση 29,8%,

ενώ οι Δείκτες Όγκου στην ομάδα 451 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

 • Απρίλιος, αύξηση 5,6%,
 • Μάιος, αύξηση 13,3% και
 • Ιούνιος, αύξηση 22,3%.