ΑΝΕΚ LINES – BLUE STAR FERRIES

Συνεχίζεται η ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της οικογένειας Ηλιόπουλου και των Τραπεζών για την υπόθεση της εξαγοράς της ΑΝΕΚ από τρεις εταιρείας του επιχειρηματία.

Ειδικότερα, αρνητική ήταν η απάντηση της Τράπεζας Πειραιώς στη νέα πρόταση του Μάριου Ηλιόπουλου για την εξαγορά της ΑΝΕΚ. Ο πλοιοκτήτης με επιστολή του και απαντώντας στην πρώτη απόρριψη από την τράπεζα η οποία εκπροσωπεί τους Ομολογιούχους Δανειστές του κοινοπρακτικού δανείου, είχε αυξήσει την προσφορά του αύξηση της προσφορά για την ΑΝΕΚ κατά ένα εκατομμύριο ευρώ από 82 στα 83 εκατομμύρια.

Η Πειραιώς στη δεύτερη κατά σειρά επιστολή της αναφέρει: «επαναλαμβάνουμε εκ νέου ότι η όψιμη πρότασή σας, για την υλοποίηση της οποίας- από τα στοιχεία που θέσατε υπόψιν μας-δεν έχετε εξασφαλίσει επάρκεια κεφαλαίων ενώ από την άλλη δεν διασφαλίζει την επιβίωση της ΑΝΕΚ, δεν δύναται να γίνει αποδεκτή». Νέες προοπτικές και προκλήσεις για την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ανοίγει η απόφαση της σημερινής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε την έναρξη των διαδικασιών για την μετατροπή του οργανισμού σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Η διαδικασία μετατροπής απαιτεί σχετικές εγκρίσεις και παρακολούθηση των αναγκαίων διαδικασιών από τους αρμόδιους εποπτικούς και ελεγκτικούς φορείς. Η τράπεζα αναμένεται να συνεργαστεί με νομικούς συμβούλους ειδικούς σε επιχειρηματικές μετατροπές προκειμένου να διευθετήσει τη νομική της θέση, να καταρτίσει τα απαραίτητα έγγραφα και να συμμορφωθεί με τις οριζόμενες διαδικασίες.

Σχολιάζοντας την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας, κ. Μιχαήλ Μαρακάκης δήλωσε:

«Η σημερινή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων που ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία, αποτελεί ορόσημο. Αποφασίστηκε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την μετατροπή της Τράπεζας σε Α.Ε., μετά και την εξουσιοδότηση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο από τους μεριδιούχους για την υλοποίηση των προαπαιτούμενων ενεργειών που προβλέπονται στον σχετικό μετασχηματισμό. Αυτή η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο στην Τράπεζα να αποκτήσει ηγετικό ρόλο όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο πιστωτικό ίδρυμα που θα συνεχίσει να υποστηρίζει κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα συμβάλλει σημαντικά στην ευημερία και την ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας».

Η τακτική Γενική Συνέλευση των συνεταίρων πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Συνεταιρισμού στα Χανιά και κατά την διάρκεια αυτής συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις οι οποίες αφορούν εκτός από την μετατροπή σε Ανώνυμη Εταιρεία, την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022, την αύξηση των κεφαλαίων του Συνεταιρισμού ύψους έως 7,5 εκατομμυρίων ευρώ με την έκδοση νέων συνεταιριστικών μερίδων, με τελική τιμή διάθεσης η οποία θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και την έκδοση απλών ονομαστικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Ο.Μ.Ε.) ύψους έως 15 εκατομμυρίων ευρώ.