Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Επιλεγμένες Υπηρεσίες του Χημείου εντάσσονται για πρώτη φορά στις εφαρμογές «Τα Αιτήματά μου» και «Τα Ραντεβού μου», μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr).

Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» οι συναλλασσόμενοι και οι εκπρόσωποί τους, αφού ταυτοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών TAXISnet, μπορούν να υποβάλουν ψηφιακά τα αιτήματά τους προς την αρμόδια χημική υπηρεσία, να παρακολουθούν την εξέλιξή τους, να επιλέγουν τις διαθέσιμες διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και να τα επισυνάπτουν.

Μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου», οι συναλλασσόμενοι και οι εκπρόσωποί τους μπορούν να προγραμματίζουν ηλεκτρονικά τα ραντεβού τους, να ενημερώνονται για κάθε αλλαγή, όπως ολοκλήρωση, ακύρωση ή επαναπρογραμματισμός ραντεβού, στο e-mail και στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει στην ενότητα «Μητρώο & Επικοινωνία» της ψηφιακής πύλης myAADE.

Οι υπηρεσίες του Χημείου, στις οποίες ενεργοποιούνται οι διαδικτυακές εφαρμογές «Τα Αιτήματά μου» και «Τα Ραντεβού μου», είναι οι εξής:

Για «Τα Αιτήματά  μου»

  1. Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων
  2. Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών προϊόντων
  3. Χημική Υπηρεσία Αιγαίου
  4. Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας
  5. Χημική Υπηρεσία Κρήτης
  6. Χημική Υπηρεσία Λειβαδιάς

Για «Τα Ραντεβού μου»

Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών προϊόντων.

Για να δείτε τις διαδικασίες που προσφέρονται για Αιτήματα και Ραντεβού, κατόπιν της εισόδου στις εφαρμογές «Τα Αιτήματά μου», «Τα Ραντεβού μου» αντίστοιχα, ακολουθείτε τη διαδρομή: Διαθέσιμες Διαδικασίες → Διαδικασίες Γενικού Χημείου του Κράτους → επιλογή Θεματικής Ομάδας → Διαδικασία.

Ακόμη περισσότερες διαδικασίες και υπηρεσίες του Χημείου για τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων πρόκειται να ενταχθούν στις εφαρμογές «Τα Αιτήματά μου» και «Τα Ραντεβού μου» το προσεχές διάστημα.