Μαθητές τάξη

«Πλήρης διαφάνεια στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών και γενναία αύξηση της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων» Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αφορμή την επικείμενη κατάργηση, από την 30ή.6.2024, των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, σε εφαρμογή του ν. 5056/2023 (άρθρα 27 και 28), στους δήμους στους οποίους λειτουργούν λιγότερες από εκατό (100) σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχει να επισημάνει τα εξής:

1. Το σημαντικό θέμα για εμάς δεν είναι αν θα υπάρχει ή όχι Ενιαία Σχολική Επιτροπή ή κάποια άλλη Επιτροπή στους δήμους για τη διαχείριση των οικονομικών επιχορηγήσεων των σχολικών μονάδων. Αυτό που έχει σημασία, και πρέπει να διασφαλιστεί, είναι η ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στις διαδικασίες κατανομής της κρατικής οικονομικής επιχορήγησης στα σχολεία.

2. Η οικονομική επιχορήγηση, που δικαιούται η κάθε σχολική μονάδα, θα πρέπει να διατίθεται σε αυτήν με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, μέσω της καθιέρωσης ενός κοινά αποδεκτού αλγορίθμου με στοιχειώδη κριτήρια, όπως αυτά του αριθμού των μαθητών, των τμημάτων, των αιθουσών, των γυμναστηρίων, των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, των εργαστηρίων, των βιβλιοθηκών κ.λπ., της παλαιότητας των κτηρίων, αλλά και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.

3. Στην κατεύθυνση διασφάλισης ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, είναι αναγκαία η θεσμοθέτηση της ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ της οικονομικής επιχορήγησης που λαμβάνουν οι σχολικές μονάδες, καθώς επίσης και η θεσμοθέτηση της ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ των δαπανών που διατίθενται από τους δήμους για την επισκευή και συντήρηση της κάθε σχολικής μονάδας, κάθε σχολικό έτος.

4. Στις Επιτροπές που θα διαχειρίζονται τις οικονομικές επιχορηγήσεις των σχολικών μονάδων, οι Δ/ντές-Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων θα πρέπει να έχουν ισχυρή εκπροσώπηση, αφού αυτοί είναι που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τα προβλήματα των σχολικών μονάδων. Τέλος, όλες οι παραπάνω προτάσεις, θα πρέπει να συνοδευτούν απαραίτητα και από τα παρακάτω μέτρα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων για το νέο σχολικό έτος 2024-2025:

• Άμεση αύξηση της κρατικής επιχορήγησης των σχολικών μονάδων τουλάχιστον κατά 30%.

• Δωρεάν κρατική χορήγηση των παγίων δαπανών (φωτισμού, θέρμανσης, ύδρευσης, τηλεφώνου) σε όλες τις σχολικές μονάδες.

• Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αλλά και του ΦΠΑ στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο των σχολικών μονάδων.

• Κατάργηση του ΦΠΑ για όλες τις δαπάνες των σχολικών μονάδων.

• Ειδική επιχορήγηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο Ολοήμερου Προγράμματος έως τις 5:30 μ.μ.