Βάσεις εισαγωγής: Σταθερότητα με μικρές αυξομειώσεις το 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Οικονομίας και Πληροφορικής) περισσότεροι υποψήφιοι έγραψαν φέτος στη βαθμολογική κλίμακα 18-20 “άριστα” στα μαθήματα Πληροφορική (5.893 φέτος και ποσοστό 21,71% έναντι 5491 πέρσι και ποσοστό 20,72%) και στην Οικονομία (5410 φέτος και ποσοστό 20,19% έναντι 4318 πέρσι και ποσοστό 16,33%)

Ωστόσο στο βασικό μάθημα αυξημένης βαρύτητας τα Μαθηματικά έχουμε στη βαθμολογική κλίμακα 18-20 “άριστα” τους μισούς υποψήφιους σε σχέση με πέρσι (315 φέτος και ποσοστό 1,16% έναντι 673 πέρσι και ποσοστό 2,53%)

Είναι φανερό ότι με βάση αυτά τα βαθμολογικά αποτελέσματα στην κλίμακα των υψηλών βαθμολογιών στο Πεδίο δεν μπορούμε να περιμένουμε παρά μικρές αλλά ορατές αυξομειώσεις τουλάχιστον στα υψηλόβαθμα τμήματα.

Μια γενική θεώρηση του Πεδίου όσον αφορά στην κίνηση των βάσεων θα έχουμε τις επόμενες ώρες

4ο Επιστημονικό Πεδίο

Βαθμολογίες 18-20 2024 2023

  • Γλώσσα 0,39% (107 υποψήφιοι) 0,38% (103)
  • Μαθηματικά 1,16% (315) 2,53% (673)
  • Πληροφορική 21,71% (5893) 20,72% (5491)
  • Οικονομία 20,19% (5410) 16,33% (4318)

Πηγή: alfavita.gr