Στο STEΑMDIVE το 11ο ΓΕΛ Ηρακλείου

Σ’ ένα σπουδαίο έργο, το STEΑMDIVE, το μοναδικό εγκεκριμένο στην Ελλάδα στην κατηγορία του, συμμετέχει το 11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου.

Σκοπός του είναι να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της διαφορετικότητας με τη βοήθεια της επιστήμης, της μηχανικής, των μαθηματικών και της τέχνης. Μετά την πρώτη επίσημη συνάντηση που πραγματοποίησαν όλοι οι συνεργάτες στο χώρο του ΙΤΕ το Φεβρουάριο του 2023, ακολούθησε η δεύτερη συνάντηση στην Πορτογαλία.

Σε αυτή τη συνάντηση που έλαβε χώρα στις 26, 27 Απριλίου 2023 στο Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, παρευρέθηκαν αντιπρόσωποι από την Ελλάδα, τη Σερβία, την Τουρκία και φυσικά την Πορτογαλία.

Το STEAMDIVE εστιάζει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών για εκπαιδευτικούς για να ενδυναμώσουν τη διαφορετικότητα μέσω του εκπαιδευτικού πλαισίου STEAM. Ο στόχος είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν την εκπαίδευση STEAM στις τάξεις τους με καινοτόμους τρόπους που προάγουν τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα.

Όλοι οι στόχοι, η δομή του προγράμματος σπουδών, τα πλαίσια που θα χρησιμοποιηθούν και γενικά η πορεία και η εξέλιξη του έργου συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε αυτή τη συνάντηση.

Το πρόγραμμα σπουδών θα δομηθεί με βάση τα πλαίσια EQF και WQAVET ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σχολείων.

Προσδιορίστηκαν τα καθήκοντα για κάθε συνεργάτη μέχρι το επόμενο εξάμηνο όπου θα ακολουθήσει νέα συνάντηση και συζήτηση. Όλα εξελίχτηκαν σε ένα πολύ όμορφο και ευχάριστο περιβάλλον συνεργασίας.