1ο Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης στον Άγιο Νικόλαο

Είχε ανακοινωθεί ότι θα συμβεί, η είδηση σκόρπισε χαμόγελα σε όλους, ωστόσο το σχέδιο να ιδρυθεί ΤΕΦΑΑ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με έδρα τον Άγιο Νικόλαο «πάγωσε». Το θέμα θα συζητηθεί στο 1ο Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης, που ξεκινά σήμερα με 1.200 διαδικτυακούς συνέδρους.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στον Άγιο Νικόλαο ως τις 9 Μαΐου. Θα υλοποιηθεί ηλεκτρονικά με διοργανωτή την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τον Δήμο Αγίου Νικολάου, τον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Αγίου Νικολάου και τις Ενώσεις Γυμναστών Κρήτης.

Ο σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδείξει τις σύγχρονες τάσεις και διδακτικές μεθόδους της Σχολικής Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού που προάγουν την υγεία και δια βίου άσκηση,  τα καινοτόμα αθλητικά προγράμματα που προσφέρουν τη δυνατότητα ανανέωσης και αναπροσαρμογής των σχολικών διδακτικών μεθόδων και επιτρέπουν τον διάλογο με την τοπική κοινωνία καθώς και την προοπτική της νέας Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την Κρήτη αναμένεται να γίνει κατά τη διάρκεια της Θεματικής Ενότητας : «Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Προοπτικές ανάπτυξης  και νέες προκλήσεις».

Εξαιρετικό ενδιαφέρον για την Κρήτη έχει η θεματική ενότητα  «Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Προοπτικές ανάπτυξης  και νέες προκλήσεις» Που θα διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 8 Μάϊου ώρα 10.20-12.05.

Στη θεματική ενότητα , συμμετέχουν  καταξιωμένοι διεθνώς  στο αντικείμενό τους  επιστήμονες  και συγκεκριμένα :

  • Ο κ. Στεργίου Νικόλαος, Κοσμήτορας και Διευθυντής του Τμήματος Εμβιομηχανικής και Ανάπτυξης Έρευνας του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα, ΗΠΑ , με θέμα:

«Νέες δυνατότητες εξέλιξης Πανεπιστημιακών Τμημάτων: Παραδείγματα από το τμήμα Εμβιομηχανικής του Πανεπιστημίου της Nebraska στην Omaha»

  • Ο κ. Μπαλτζόπουλος Βασίλειος, Επικεφαλής Καθηγητής Ερευνητικού Ινστιτούτου Επιστημών Αθλητισμού και Άσκησης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου John Moores, Liverpool με θέμα:

«Εμπειρίες από την αξιολόγηση Ελληνικών και Αγγλικών Πανεπιστημίων: κριτήρια ποιότητας και αριστείας στην ακαδημαϊκή έρευνα και διδασκαλία»

Μαζί με τα μέλη της τριμελούς επιτροπής της μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ΕΛΜΕΠΑ  :

  • κ . Κυπάρο Αντώνιο, Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΦΑΑ Σερρών, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • κ . Φλουρή Ανδρέα, Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  • κ . Παναγιωτάκη Κωνσταντίνο, Αναπληρωτή Καθηγητή και Πρόεδρο Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΕΛΜΕΠΑ με θέμα:

«Παρουσίαση  μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ΤΕΦΑΑ ΕΛΜΕΠΑ με έδρα τον Άγιο Νικόλαο».

Παρατίθεται από τους διοργανωτές το σύντομο ιστορικό  αυτής της Θεματικής ενότητας:

Η  ίδρυση ΤΕΦΑΑ στην Κρήτη αποτελεί  πάγιο αίτημα των ανθρώπων της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού του νησιού  εδώ και πέντε (5)  σχεδόν δεκαετίες , πολύ πριν ιδρυθούν τα τρία τελευταία ΤΕΦΑΑ στη χώρα  (Κομοτηνής, Σερρών, Τρικάλων)  Το αίτημα έχει βρει  “ευήκοα ώτα”  στην πολιτική και πανεπιστημιακή κοινότητα της Κρήτης  τα τελευταία χρόνια .

Ο  Νόμος 4610  Τεύχος A’ 70/07.05.2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.» και συγκεκριμένα στο άρθρο  24 , προέβλεπε την ίδρυση ΣΕΦΑΑ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) με έδρα τον Άγιο Νικόλαο.

Στο πλαίσιο αυτού του Νόμου και σύμφωνα με την ακολουθούμενη  διαδικασία για την ίδρυση νέων Σχολών το ΕΛΜΕΠΑ είχε συστήσει τριμελή επιτροπή για τη σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας  για την ίδρυση ΣΕΦΑΑ

Σύμφωνα όμως με  το άρθρο 33 του  NOMOΥ  4653 /2020 (ΦΕΚ A 12 – 24.01.2020)

ανεστάλη  η εκπαιδευτική  λειτουργία,  μεταξύ άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, και της  Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) στο  Ελληνικό Μεσογειακό  Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) .

Στην αιτιολογική έκθεση του Νόμου 4653/2020  στο άρθρο 33, για την αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας νέων τμημάτων ΑΕΙ αναφέρονται  μεταξύ άλλων   ότι η αναστολή « θα επιτρέψει την αξιολόγηση των νέων τμημάτων από την νέα Αρχή, την ΕΘ.Α.Α.Ε.,( Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης)   με συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ( βλ. 4653/2019)  , στη βάση των απαιτούμενων μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας…»

Στη βάση αυτών και στη διεθνή εμπειρία των προσκεκλημένων ομιλητών θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση για το ΤΕΦΑΑ-  τις  Προοπτικές ανάπτυξης  και τις νέες προκλήσεις.