Στην Τοσκάνη εκπαιδευτικοί της Κρήτης

Τα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Τοσκάνης επισκέφτηκαν ο περιφερειακός δ/ντής Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Μανόλης Καρτσωνάκης και αντιπροσωπεία αποτελούμενη από την  προϊσταμένη  της Αυτοτελούς  Δ/νσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης κ. Βάλια Ανδρεαδάκη, τον Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος κ. Μανόλη Σταυρακάκη και την υπ. προώθησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ. Αρετή Βουράκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν οι βάσεις και συζητήθηκε το προσχέδιο συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών οργανισμών, με στόχο την καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας, την ενίσχυση των ανταλλαγών και την υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων τόσο εντός όσο κι εκτός του πλαισίου ευρωπαϊκών έργων.

Ο περιφερειακός δ/ντης της Κρήτης και ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής της Τοσκάνης δεσμεύτηκαν για το σύμφωνο συνεργα- σίας στο αμέσως επόμενο διάστημα στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι βασικοί άξονες της συνεργασίας που θα είναι ο πολιτισμός, η πολιτειότητα, η γλώσσα, η τεχνολογία κι οι επιστήμες.

Επίσης η αντιπροσωπία της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κρήτης συμμετείχε στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία 2 ως 4 Μαΐου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+KA3 SAFER – SociAl competences and FundamEntal Rights for preventing bullying – Κοινωνικές Δεξιότητες και θεμελιώδη δικαιώματα για την πρόληψη του εκφοβισμού” στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Π.Δ. Ε. Κρήτης.

Η κοινοπραξία SAFER αποτελείται από οχτώ εταίρους από επτά ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Β. Μακεδονία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Κύπρο.

Οι εκπρόσωποι των εταίρων κατά τη διάρκεια της συνάντησης που φιλοξενήθηκε στην έδρα του εκδοτικού οίκου Giunti Psycometrics, σχεδίασαν τα επόμενα στάδια του έργου τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη διενέργεια έρευνας στις σχολικές τάξεις, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και την εφαρμογή πιλοτικής στα σχολεία που υποστηρίζουν το έργο σε κάθε χώρα.

Το εν λόγω πρόγραμμα αναμένεται να προσεγγίσει 20 σχολεία, 200 εκπαιδευτικούς, 500 μέλη των τοπικών κοινωνιών, 1000 μαθητές.

Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης  Κρήτης εγκαινιάζει μια νέα εποχή διεθνών συνεργασιών με στόχο τη προώθηση της εκπαιδευτικής συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς εκπαίδευσης ενώ παράλληλα συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.