χωριό Άγιος Μύρωνας

Το σημαντικό έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Γυμνασίου -Λυκείου Αγίου Μύρωνα Ηρακλείου, που εκτελείται στο πλαίσιο της Πράξης «Cooperative Intelligent education & electromobility Zero Energy Buildings» («Συνεργατική Ευφυής εκπαίδευση και ηλεκτροκινητικότητα – Μηδενικά κτήρια ενέργειας») με Ακρωνύμιο «C-IZEBs», όπως και οι καλές πρακτικές δημόσιων φορέων σχετικά με την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, παρουσιάζονται σε Εθνικό Συνέδριο σήμερα Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 στο Capsis Astoria Heraklion Hotel στο Ηράκλειο, από τις 9:00 έως τις 14:30.

Η Πράξη «C-IZEBs» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020». Στο εταιρικό σχήμα συνεργασίας μετέχουν το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ) και ο Δήμος Ηρακλείου.

Στόχος της Πράξης «C-IZEBs» είναι η μείωση εκπομπών CO2 δια της εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά-σχολικά κτήρια, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (ποιότητα του αέρα, θερμοκρασία, κ.λπ.) σε σχολικά κτήρια, η δημιουργία δύο Προτύπων Ευφυών Κτηρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης (NZeB) και η ενίσχυση της χρήσης της ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές, μέσα από την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης.

Οι σχολικές μονάδες που επελέγησαν για την εφαρμογή των παραπάνω στόχων είναι το Γυμνάσιο – Λύκειο Αγίου Μύρωνα στο Ηράκλειο Κρήτης και μια πτέρυγα του Γυμνασίου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στο Πλατύ Αγλαντζιάς στην Κύπρο.

Στο Γυμνάσιο – Λύκειο Αγίου Μύρωνα, ειδικότερα, εγκαθίστανται φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ενέργειας, αντικαθίστανται μέρος των κουφωμάτων και τα φωτιστικά σώματα, τοποθετείται εξωτερική θερμομόνωση δώματος και εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού και πυλωτών.

Στο συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από τον Δήμο Ηρακλείου, με ευθύνη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, θα αναλυθούν τα αποτελέσματα των ενεργειακών παρεμβάσεων και θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα από την υλοποίηση της Πράξης «Cooperative Intelligent education & electromobility Zero Energy Buildings» («Συνεργατική Ευφυής εκπαίδευση και ηλεκτροκινητικότητα – Μηδενικά κτήρια Ενέργειας»).

Επίσης, θα αναδειχθούν καλές πρακτικές δημόσιων φορέων και έργα σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, και την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στην Κρήτη.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με συνάντηση πολιτικής – στρογγυλό τραπέζι διαλόγου, με συμμετοχή πολιτικών εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, της επιστήμης και της αγοράς που σχετίζονται με τα ζητήματα της κλιματικής ουδετερότητας.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν-συζητήσουν:

 • Γεώργιος Σισαμάκης, Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου και Τουρισμού, Δήμος Ηρακλείου.
 • Απόστολος Μιχόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Αναπληρωτής Διευθυντής Εργαστηρίου Έρευνας Ενέργειας και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Κτηρίων, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Ζαχαρένια Δρόσου, Κοινωνιολόγος, MSc Περιφερειακή Ανάπτυξη & Δημόσια Διοίκηση, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Υπεύθυνη Ομάδας Έργου “C-IZEBs”, Δήμος Ηρακλείου.
 • Ειρήνη Κυρίτση, Ερευνήτρια, Εργαστήριο Ενέργειας και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτηρίων, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Ρέα Στεφάνου, Ανώτερη Μηχανικός, Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου.
 • Δρ. Νικολάος Ζωγραφάκης, Διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ).
 • Γιώργος Παντελάκης MSc, Τμήμα Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ).
 • Μανουσάκης Μανόλης, Προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης Κτηριακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Μελετών, Δήμος Ηρακλείου.
 • Δρ. Γιώργος Μ. Σταυρακάκης, MES Ενεργειακή Α.Ε.
 • Εύη Τζανακάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc, Σημείο Επαφής για το «Σύμφωνο των Δημάρχων», Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
 • Νίκος Ξυλούρης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.
 • Σοφία Υφαντή, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, Δήμος Χερσονήσου.
 • Γωγώ Πιλιγκότση, Οικονομολόγος Περιβάλλοντος (MSc), Επιστημονική Συνεργάτης Δήμου Μινώα Πεδιάδας.