Πρωτιά του Πανεπιστημίου Κρήτης ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι το πρώτο ανάμεσα στα έξι (6) Ελληνικά Πανεπιστήμια που βρίσκονται στο διεθνές σύστημα παγκόσμιας κατάταξης πανεπιστημίων Round University Ranking (RUR) 2024.

Το Round University Ranking (RUR) είναι ένα διεθνές σύστημα παγκόσμιας κατάταξης πανεπιστημίων που μετρά την απόδοση 1.200+ κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου από 82 χώρες με 20 μοναδικούς δείκτες και 4 βασικούς τομείς πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων: διδασκαλία, έρευνα, διεθνής ετερογένεια, οικονομική βιωσιμότητα.

Όλα τα πρωτογενή δεδομένα για την κατάταξη RUR παρέχονται από την εταιρεία Clarivate (Πρώην Thomson Reuters) η οποία συλλέγει στοιχεία κατευθείαν από τα ιδρύματα μέσω υπευθύνων καταχώρησης των ιδρυμάτων.

Η κατάταξη RUR καλύπτει την περίοδο από το 2010 έως σήμερα. Σύμφωνα με την κατάταξη του 2024, τα ελληνικά πανεπιστήμια κατέκτησαν τις παρακάτω θέσεις:

•608: Πανεπιστήμιο Κρήτης

•661: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

•777: Πανεπιστήμιο Πατρών

•818: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

•848: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

•873: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται τα παρακάτω πανεπιστήμια:

1. Harvard University

2. Stanford University

3. California Institute of Technology

4. Peking University

5. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

6. Johns Hopkins University

7. Yale University

8. Imperial College London

9. University of Oxford

10. University of Pennsylvania.