πανελλαδικές

Την ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων του 2021 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Η ύλη είναι στα επίπεδα των πανελλαδικών εξετάσεων του 2020, δηλαδή μειωμένη κατά 20% με 25% ανάλογα με το μάθημα σε σχέση με την ύλη του βιβλίου.

Η μείωση της ύλης ωστόσο, ως προς το περιεχόμενό της, δεν είναι ακριβώς η ίδια με την εξεταστέα ύλη του 2020.

Η μείωση της ύλης βοηθά, ώστε οι απόφοιτοι των δύο τελευταίων ετών που θα διεκδικήσουν ξανά το εισιτήριο για τα ΑΕΙ να μην δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις ξεχωριστά από τους τελειοφοίτους. Η  μείωση της ύλης είναι βασισμένη στην ύλη που είχε διδαχθεί στα Λύκεια έως τις 16 Δεκεμβρίου 2020.

Επισυνάπτονται  οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις με την αναλυτική εξεταστέα ύλη ανά πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα.

Επίσης, για τους αποφοίτους που θα εξεταστούν τον Ιούνιο του 2021 θα ισχύσουν η βάση εισαγωγής αλλά και το νέο σύστημα υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου που θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά στις επόμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Η βάση εισαγωγής σε κάθε τμήμα ή σχολή ΑΕΙ θα οριστεί στον μέσο όρος των επιδόσεων των υποψηφίων κάθε επιστημονικού πεδίου με τυχόν μία αυξομείωσή της που θα αποφασίσει το κάθε τμήμα.

Από την άλλη, οι υποψήφιοι θα μπορούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο περιορισμένο αριθμό σχολών, και εάν δεν εισαχθούν σε κάποια από αυτές θα μπορούν να διεκδικήσουν τις θέσεις που έχουν μείνει κενές σε τμήματα χαμηλής ζήτησης του επιστημονικού τους πεδίου.