Η ομάδα φιλολόγων του φροντιστηρίου Ιδιαίτερον
Η ομάδα φιλολόγων του φροντιστηρίου Ιδιαίτερον

Την πρώτη κρίση πανικού υποψηφίου σε εξεταστικό κέντρο του Ηρακλείου είχαμε χθες στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέβη σε Λύκειο του Ηρακλείου για να παραλάβει υποψήφια που αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Η χθεσινή ημέρα ήταν κάπως απαιτητική για τους υποψήφιους της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών που διαγωνίστηκαν στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.

Κλιμακούμενης δυσκολίας ήταν οι ερωτήσεις στα Μαθηματικά των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

 

Για καλά προετοιμασμένους τα Αρχαία

Η φιλόλογος, κ. Κατερίνα Στρατάκη, από το φροντιστήριο Ορόσημο αναφέρει πως τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Το διδαγμένο κείμενο αντιστοιχούσε στην 9η ενότητα του σχολικού βιβλίου από τον φάκελο υλικού, απόσπασμα από την Πολιτεία του Πλάτωνα, 518b-519 α, που προστέθηκε φέτος στη διδακτέα ύλη. Οι ερωτήσεις ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και η απάντησή τους προϋπέθετε την κατανόηση και αφομοίωση  φιλοσοφικών εννοιών της πλατωνικής θεωρίας. Δε ζητήθηκε μετάφραση, όπως προβλέπει το νέο  σύστημα, όμως για την απάντηση του θέματος Α1 οι μαθητές έπρεπε να έχουν εμβαθύνει στη μεταφραστική διαδικασία.

Το αδίδακτο κείμενο ήταν ένα απόσπασμα από το διδακτικό έργο «Πόροι ἤ περί προσόδων» του Ξενοφώντα. Η μετάφραση καθώς και η ερμηνευτική άσκηση δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερη δυσκολία, όπως και οι συντακτικές παρατηρήσεις. Η απάντηση όμως των γραμματικών παρατηρήσεων απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή.

Η ομάδα φιλολόγων του φροντιστηρίου Ιδιαίτερον, κ.κ. Φοδελιανάκης Αντώνιος PhD c., Med, Γκερούση  Ιφιγένεια ΜΕd, Δατσέρη Μαρία ΜΑ, Καρανδινάκης Βασίλης ΜΑ, Καραταράκη Καλλιόπη ΜΑ, Στιβακτάκη Άννη και Τανιμανίδου Βιβή ΜΕd, αναφέρουν ότι το κείμενο που εξετάστηκε φέτος στο μάθημα των αρχαίων και πιο συγκεκριμένα στο διδαγμένο, προήλθε από ύλη που διδάχθηκε για πρώτη φορά φέτος. Το κείμενο του Πλάτωνα αναφερόταν στη γνώση και την παιδεία καθώς και στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να τα κατακτήσουν.

Τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και χαρακτηρίζονταν από ένα μέτριο βαθμό δυσκολίας. Η Α1 ερώτηση ήταν τύπου Σωστό-Λάθος και μπορούσε εύκολα ν’ απαντηθεί. Η Β1 και Β2 απαιτούσαν το συνδυασμό γνώσεων, τη συνθετική σκέψη των μαθητών  καθώς και την αξιοποίηση των σχολίων του βιβλίου. Η άσκηση Β3 εισαγωγής ήταν κλειστού τύπου και δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες.

Σχετικά με τη Β4 λεξιλογική άσκηση οι μαθητές έπρεπε να προσέξουν ιδιαίτερα, γιατί έκρυβε παγίδες. Το παράλληλο κείμενο, ήταν του Ε. Π. Παπανούτσου και παρουσίαζε αρκετές ομοιότητες με το διδαγμένο, δύο από τις οποίες έπρεπε οι μαθητές να εντοπίσουν και να σχολιάσουν στην απάντησή τους. Η ερώτηση ήταν σαφής και διευκόλυνε τον εντοπισμό της απάντησης.

Το αδίδακτο κείμενο ήταν ένα απόσπασμα από το έργο του Ξενοφώντα «Πόροι», το οποίο μπορούσε εύκολα να προσπελάσει ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής. Ωστόσο, υπήρχαν σημεία που απαιτούσαν περισσότερη προσοχή.

Συνοψίζοντας, τα θέματα απαιτούσαν μια καλή προετοιμασία και αναδείκνυαν την ανάγκη εγρήγορσης και κριτικής σκέψης. Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής θα μπορούσε να ανταποκριθεί με επάρκεια στα ζητούμενα.

Κλιμακούμενης δυσκολίας τα Μαθηματικά

Ο κ. Γιώργος Μανδαλάκης, από το φροντιστήριο Ορίζοντες, αναφέρει πως τα θέματα ων μαθηματικών ήταν ποιοτικότερα από εκείνα της προηγούμενης χρονιάς. Κάλυπταν όλη την ύλη, είχαν βάθος και απευθύνονταν σε πολύ καλά προετοισμένους μαθητές.

«Δεν έκρυβαν ερωτήματα που θα ήταν δύσκολο να απαντηθούν από τους σοβαρά διαβασμένους υποψηφίους.

Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά», αναφέρει.

Ο κ. Σταύρος Μπαδιεριτάκης, από το φροντιστήριο Πυρήνας, αναφέρει πως τα φετινά θέματα Μαθηματικών προσανατολισμού με το νέο σύστημα δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες εκπλήξεις. Το θέμα Α της θεωρίας δεν είχε κάποια δυσκολία ,καθώς οι απαντήσεις βρισκόταν στο σχολικό βιβλίο.

Το θέμα Β θεωρείται  βατό  αλλά απαιτούσε πολλές πράξεις. Το θέμα Γ ήταν πιο απαιτητικό,  για καλά προετοιμασμένους μαθητές  χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το θέμα Δ ήταν αυξημένης δυσκολίας, καθώς απαιτούσε πολλή προσοχή και κριτική σκέψη. Επομένως, χρειαζόταν καλή προετοιμασία και μάλλον δυσκόλεψε τους μαθητές.

Ως προς τα θέματα των Μαθηματικών με το παλαιό σύστημα κάλυπταν,  όπως ήταν αναμενόμενο, περισσότερη  ύλη. Τα θέματα Α και Β δεν παρουσίαζαν κάποια δυσκολία. Τα θέματα Γ και Δ ήταν απαιτητικά, καθώς χρειάζονταν γνώσεις γεωμετρίας και τριγωνομετρίας. Ήθελαν ιδιαίτερη προσοχή και ήταν για  πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Γενικά, τα θέματα των Μαθηματικών απευθύνονταν σε μαθητές που εργάστηκαν με συνέπεια όλη τη χρονιά και είχαν ευχέρεια στις μεθόδους και τις πράξεις.

Ο κ. Νίκος Κοσμαδάκης, από το φροντιστήριο « Θεωρία και Πράξη », αναφέρει ότι τα θέματα των Μαθηματικών ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας, με το θέμα Α (θεωρία) να είναι βατό και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Το θέμα Β δεν είχε ιδιαίτερες δυσκολίες και χρειαζόταν τη χρήση βασικών μεθοδολογιών του σχολικού βιβλίου.

Στο θέμα Γ απαιτούνταν βασικές τεχνικές από το σχολικό βιβλίο, με το τελευταίο ερώτημα να είναι αυξημένης δυσκολίας.

Τέλος, το θέμα Δ χρειαζόταν περισσότερες εξειδικευμένες γνώσεις και συνδυασμό αυτών και απευθυνόταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές.