Γένους... θηλυκού το 1ο θερινό Σχολείο στο Τμήμα Υπολογιστών

Γένους… θηλυκού είναι το 1ο Θερινό Σχολείο στην Επιστήμη των Η/Υ, στην Τεχνολογία, στη Μηχανική και στα Μαθηματικά που διεξάγεται από το Tμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οργανώνεται στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020» μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Πανεπιστημίου Κρήτης (Τμήμα Κοινωνιολογίας/Εργαστήριο για το Κοινωνικό Φύλο και Τμήμα Υπολογιστών) και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας).

Στο Θερινό Σχολείο συμμετέχουν μαθήτριες της Α’ και της Β’ τάξης όλων των Λυκείων της Κρήτης, προκειμένου να έρθουν σε επαφή με τα επιστημονικά πεδία της Επιστήμης και της Μηχανικής των Υπολογιστών, της Τεχνολογίας, των Μαθηματικών και άλλων θετικών επιστημών.

Από την έναρξη των διεργασιών του Θερινού Σχολείου. Το σχολείο απευθύνεται αποκλειστικά σε επίδοξες επιστήμονες, γένους θηλυκού
Από την έναρξη των διεργασιών του Θερινού Σχολείου. Το σχολείο απευθύνεται αποκλειστικά σε επίδοξες επιστήμονες, γένους θηλυκού

Το Θερινό Σχολείο ολοκληρώνεται σήμερα ενώ αναμένεται να αναπτυχθούν και άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες στην Κρήτη.

Ο στόχος του Θερινού Σχολείου είναι η άμεση επαφή με τομείς της Επιστήμης που είναι εξαιρετικά γρήγορα εξελισσόμενοι και πολλά υποσχόμενοι, παρέχοντας σε μαθήτριες του Λυκείου τα κατάλληλα κίνητρα και ενημερώνοντάς τες για τις επιλογές σπουδών και τις δυνατότητες καριέρας σε αυτούς τους τομείς. Μέσω της διδασκαλίας επιλεγμένων θεμάτων της Επιστήμης και της Μηχανικής των Υπολογιστών και άλλων θετικών επιστημών επιδιώκεται η σε βάθος κατανόηση θεμάτων που άπτονται αυτών των επιστημονικών πεδίων και των νέων τεχνολογιών.

Το Θερινό Σχολείο θα εφαρμόσει την τεχνική «Μαθαίνω δοκιμάζοντας» και θα επιλέξει τη θεματολογία του αποσκοπώντας στην εξοικείωση των συμμετεχουσών με πλευρές των εν λόγω επιστημονικών πεδίων που αναμένεται να έχουν υψηλή επιρροή στο μέλλον. Επίσης, το σχολείο θα καλλιεργεί την κριτική σκέψη και θα αναπτύσσει προσωπικές και άλλες δεξιότητες των μαθητριών.

Οι παρεμβάσεις για την ισότητα των φύλων και την άρση των στερεοτύπων στα πλαίσια της εκπαίδευσης, όπως η λειτουργία του Θερινού Σχολείου στην Επιστήμη των Η/Υ, στην Τεχνολογία, στη Μηχανική και στα Μαθηματικά, αποτελούν προτεραιότητα του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης 2014-2020 και στοχεύουν στην ανάπτυξη θετικότερης στάσης των νέων γυναικών προς τις τεχνολογικές επιστήμες. Το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών σε αυτά τα επιστημονικά πεδία είναι μικρό και η ενδυνάμωση των γυναικών προς αυτή την κατεύθυνση, ειδικότερα στις νεαρότερες ηλικίες, αναμένεται να ενισχύσει τη συμμετοχή τους στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Κατά την έναρξη των διεργασιών του Θερινού Σχολείου, χαιρετισμούς απηύθυναν η κα Βλασάκη, προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης (Περιφέρεια Κρήτης), ο κ. Τσακαλίδης, αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο κ. Μπίλας, πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και η κα Παναγιώτα Φατούρου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και  επιστημονικά υπεύθυνη του Θερινού Σχολείου. Στην εναρκτήρια ομιλία της η κα Φατούρου αναφέρθηκε στην συμμετοχή και τη συνεισφορά των γυναικών στο πεδίο των θετικών επιστημών.

Την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης έχει αναλάβει το Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες: Κατερίνα Βλασάκη ([email protected]), Λίλα Καραλή ([email protected]).