Φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο ερευνητικό σκάφος «ΦΙΛΙΑ» του ΕΛΚΕΘΕ

Να εξερευνήσουν τα μυστικά του ερευνητικού σκάφους «ΦΙΛΙΑ» του ΕΛΚΕΘΕ, το οποίο, ανακατασκευασμένο πλέον, βρίσκεται στο Ηράκλειο είχαν την ευκαιρία φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στο πλαίσιο της πρότασης ΒΙΟΦΙΛ, το «ΦΙΛΙΑ» αξιοποιήθηκε ως πλατφόρμα διδασκαλίας για την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.

Οι φοιτητές που συμμετείχαν στον ερευνητικό πλου είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση στο ανανεωμένο ωκεανογραφικό σκάφος, πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα όργανα τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη ωκεανογραφική έρευνα και να συνεργαστούν με καθηγητές και ερευνητές που εργάζονται στον τομέα των θαλάσσιων επιστημών.

Ο στόχος της πρότασης ΒΙΟΦΙΛ ήταν να γίνουν κατανοητά τα επιστημονικά εργαλεία που αξιοποιούνται μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές πιέσεις του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως είναι για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή, η θαλάσσια ρύπανση και η υπεραλίευση καθώς και να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις και εκπαίδευση καθώς και τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες για την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης σταδιοδρομίας στον τομέα της θαλάσσιας έρευνας.