ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Πάλι αλλαγές για την  εισαγωγή στα πανεπιστήμια
Το κάθε τμήμα θα θέτει ελάχιστη βάση για την εισαγωγή των υποψηφίων

Τη σειρά αλλαγών που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσίασε χθες στο υπουργικό συμβούλιο η κ. Νίκη Κεραμέως. Οι αλλαγές αφορούν τη θεσμοθέτηση ελάχιστης βάσης εισαγωγής, τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε δύο φάσεις, αλλά και τη θέσπιση ορίου φοίτησης.

Η ελάχιστη βάση εισαγωγής

Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα θα θέτει ως ελάχιστη βάση εισαγωγής ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το τμήμα.

«Η αλλαγή αυτή στοχεύει στη διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών, επομένως και τη θωράκιση του κύρους των πανεπιστημιακών σπουδών και τη μείωση του ποσοστού μη ολοκλήρωσης των σπουδών, που σήμερα πλησιάζει το 30% του συνόλου», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης. Επίσης, στόχος είναι η ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και της δυνατότητας κάθε τμήματος να διαμορφώσει το ακαδημαϊκό του προφίλ.

Το σχέδιο για τη φύλαξη των ΑΕΙ παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο

Διαδικασία εισαγωγής σε δύο φάσεις

Στόχος αυτών των ρυθμίσεων είναι να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην εκπεφρασμένη προτίμηση των υποψηφίων σε πανεπιστημιακό τμήμα εισαγωγής. «Ενθαρρύνονται, έτσι, οι συνειδητές επιλογές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, ενώ επιτυγχάνεται η μείωση του αριθμού επιτυχόντων σε σχολή «τυχαίας» επιλογής, η αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών με συμμετοχή φοιτητών που επιλέγουν στοχευμένα τα εν λόγω τμήματα, η μείωση της ανάγκης μετεγγραφών, η απαλοιφή του φαινομένου των εξαιρετικά χαμηλών βάσεων εισαγωγής, που απειλούν με απαξίωση τις πανεπιστημιακές σπουδές και το κύρος των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και τη φοιτητική πορεία των εισαχθέντων», σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Οι δύο φάσεις θα λειτουργήσουν ως εξής:

Φάση Α: συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου με περιορισμένο αριθμό επιλογών, σε αντίθεση με τον απεριόριστο αριθμό που ισχύει σήμερα.

Φάση Β: ακολουθεί την ανακοίνωση των επιτυχόντων της Φάσης Α, συμμετέχουν μόνον οι μη εισαχθέντες κατά την Φάση Α και οι επιλογές τους περιορίζονται σε όσα Τμήματα απέμειναν κενές θέσεις από την Φάση Α. Οι βάσεις εισαγωγής παραμένουν σταθερές. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν την προετοιμασία των φετινών υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς οι αλλαγές δεν αφορούν τα προς εξέταση μαθήματα, την ύλη ή οτιδήποτε αφορά στην προετοιμασία τους. Αφορούν μόνο την κατάταξή τους στις σχολές προτίμησής τους, αφού έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Το όριο φοίτησης

Το όριο φοίτησης που προτείνεται είναι το Ν + ½Ν, όπου Ν το ελάχιστο πλήθος των ετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών. Για παράδειγμα, όπου η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 4 έτη, το όριο φοίτησης επεκτείνεται κατά 2. Όπου η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 6 έτη, το όριο φοίτησης επεκτείνεται κατά 3.

Η ρύθμιση θα ισχύσει για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, ενώ για τους ήδη φοιτούντες θα υπάρξουν μεταβατικές προβλέψεις.

Η φύλαξη των ΑΕΙ

Παράλληλα, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασαν στο υπουργικό συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ασφάλειας στα ΑΕΙ.

Αυτές οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τη διεύρυνση των μέτρων ασφαλείας στον χώρο των ΑΕΙ- όπως η ελεγχόμενη είσοδος- και την ενίσχυση των διατάξεων πειθαρχικού και ποινικού δικαίου, με τη θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου, με στόχο την πρόληψη και αποτροπή πράξεων βίας και ανομίας στο Πανεπιστήμιο.

Επίσης, προβλέπεται η σύσταση ειδικής Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, που θα αποτελείται από αξιωματικούς και ειδικούς φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι θα υπάγονται ιεραρχικά στον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.