Είναι πολλοί οι λόγοι για να επιλέξει κανείς τις σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ

Αυτά είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που κάνουν τις σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ να ξεχωρίζουν στις προτιμήσεις των νέων που θέλουν σωστή κατάρτιση για να έχουν μια σίγουρη επαγγελματική εξέλιξη και πορεία στον επαγγελματικό στίβο.

Χιλιάδες απόφοιτοι των σχολών κοιτάζουν ήδη με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση το επαγγελματικό τους μέλλον, έχοντας στη φαρέτρα των προσόντων τους τα εφόδια που πήραν από την διετή φοίτησή τους στις επαγγελματικές σχολές μαθητείας.

Οι λόγοι για να επιλέξει κανείς τις σχολές αυτές είναι πολλοί. Αρκεί να κοιτάξει κανείς τις προσφερόμενες ειδικότητες, που συνεχώς  αυξάνονται και μάλιστα προσαρμόζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς εργασίας. Μέσα από τις ειδικότητες αυτές καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δεξιοτήτων, απαραίτητες για την κατάκτηση μιας θέσης, καλά αμειβόμενης και συνεχούς εξελισσόμενης, στην αγορά εργασίας.

Οι προσφερόμενες ειδικότητες για το έτος 2024-2025 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Ηρακλείου είναι:

1. Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

2. Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων

3. κομμωτικής Τέχνης

4. Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

ενώ για πρώτη φορά θα λειτουργήσει η Ειδικότητα

5. Βοηθών Γενικής Νοσηλείας και

6. Υπαλλήλων Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δουν και να επιλέξουν την ειδικότητα της προτίμησής τους υποβάλλοντας αίτηση ήδη από 17 Ιουνίου 2024 στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, www.dypa.gov.gr, ενώ θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου, ηλικίας από 15 έως 29 ετών και οι δρόμοι της διετούς φοίτησης και της ταυτόχρονης επαγγελματικής εμπειρίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ανοίγονται διάπλατα μπροστά του.

Οι σπουδαστές είναι και παράλληλα εργαζόμενοι πρακτικά ασκούμενοι, αμείβονται καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους με αμοιβή που αντιστοιχεί στο 80% του κατώτατου ημερομισθίου σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική σύμβαση Εργασίας για κάθε ημέρα μαθητείας.

Επιπλέον λαμβάνουν επίδομα Στέγασης έως 240 ευρώ μηνιαίως για τις δαπάνες ενοικίου τους και 9 ευρώ ημερησίως Επίδομα Σίτισης για τα ημερήσια έξοδα διατροφής τους.

Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές

Στις εγκαταστάσεις της ΕΠΑΣ Ηρακλείου λειτουργούν και οι Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΠΕΠΑΣ) με εκπαιδευτικά προγράμματα προσανατολισμένα και εξειδικευμένα στον τουρισμό. Οι τρεις ειδικότητες στον τουριστικό τομέα λειτουργούν σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στο Ηράκλειο.

Οι ειδικότητες είναι αυτή του Τεχνίτη Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνίτη Επισιτισμού, Υπαλλήλου Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου και τα μαθήματα γίνονται από καταξιωμένους επαγγελματίες του κλάδου.

Οι σπουδαστές που θα τις επιλέξουν έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με τη μαθητεία, καθώς από το Νοέμβριο μέχρι και τον Απρίλιο υλοποιείται το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων, ενώ από το Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο η μαθητεία πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις (ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων).

Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι η αμοιβή των μαθητευομένων αντιστοιχεί στο 95% του κατώτατου ημερομισθίου.

Παράλληλα, δίδονται επιδόματα σίτισης και στέγασης και άλλα σημαντικά προνόμια.

Η Διευθύντρια των ΕΠΑΣ και ΠΕΠΑΣ Δρ Έλλη Κυριακάκη, μας απαντά στο ερώτημα γιατί ο νέος σήμερα να επιλέξει τις σχολές της ΔΥΠΑ.

Η Έλλη Κυριακάκη

Στο ερώτημα για την βοήθεια που παρέχουν οι Σχολές ως προς την επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών η ίδια αναφέρει:

Η ΔΥΠΑ συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την τοποθέτηση των μαθητών στα πλαίσια αμοιβόμενης Πρακτικής Άσκησης καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους (2 έτη) σε συναφείς με την ειδικότητά τους επιχειρήσεις, εφαρμόζοντας το δυϊκό σύστημα (εκπαίδευση και αμοιβόμενη εργασία), ενώ ένα υψηλό ποσοστό των μαθητών απορροφούνται και εντάσσονται στο εργατικό δυναμικό των επιχειρήσεων αυτών, με μόνιμη εργασία μετά την περάτωση των σπουδών τους.

Ταυτόχρονα, παρέχονται στους σπουδαστές σε μηνιαία βάση καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους τα επιδόματα Σίτισης-Στέγασης, με αποτέλεσμα οι μαθητές να λαμβάνουν συνολικά το μήνα έως και 900 ευρώ, χωρίς να επιβαρύνουν οικονομικά τις οικογένειές τους.