Διάκριση για την καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου  Κρήτης Παναγιώτα Φατούρου
Η καθηγήτρια Παναγιώτα Φατούρου

Η καθηγήτρια Παναγιώτα Φατούρου εκλέχθηκε πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του συνεδρίου ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC).

H κα Παναγιώτα Φατούρου, καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης εκλέχθηκε πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής (Steering Commibee Chair) του κορυφαίου συνεδρίου στο χώρο του κατανεμημένου υπολογισμού ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC).

Το ACM Symposium on Principles of Distributed Computing είναι ένα διεθνές φόρουμ στη θεωρία, στο σχεδιασμό, στην ανάλυση, στην υλοποίηση και στην εφαρμογή κατανεμημένων συστημάτων και δικτύων.

Κατηγοριοποιείται ως συνέδριο κλάσης Α* (βάσει όλων των διεθνών γνωστών κατηγοριοποιήσεων) και συγκεντρώνει τους πιο γνωστούς και σημαντικούς επιστήμονες στον ερευνητικό χώρο του κατανεμημένου και παράλληλου υπολογισμού.

Το 2024, η 43η έκδοση του συνεδρίου έλαβε χώρα στη Νάντη, στις 17-21 Ιουνίου 2024. Το συνέδριο χρηματοδοτεί (από κοινού με το EATCS Symposium on Distributed Computing – DISC) το Edsger W. Dijkstra Prize in Distributed Computing, το οποίο πήρε το όνομά του από τον κορυφαίο επιστήμονα στον τομέα του κατανεμημένου υπολογισμού Edsger Wybe Dijkstra (1930-2002) και απονέμεται σε εξαιρετικές ερευνητικές εργασίες, των οποίων η σημασία και ο αντίκτυπος στο χώρο είναι εμφανής για τουλάχιστον μια δεκαετία.

Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης συγχαίρει θερμά την κα Παναγιώτα Φατούρου γι’ αυτή της τη σημαντική διάκριση.