Δημος Γόρτυνας

Ως την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα Τμήματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Γόρτυνας.

Για την ένταξη στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γόρτυνας (Δημαρχείο, Άγιοι Δέκα), καθώς και στα ΚΕΠ Αγίας Βαρβάρας, Γέργερης και Ασημίου.

Υπενθυμίζεται ότι στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Γόρτυνας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ         ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

  1. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 25
  2. Επαγγελματική Ενεργοποίηση Ανέργων Γυναικών 25
  3. Αγωγή Υγείας-Πρώτες Βοήθειες 25
  4. Προληπτική Ιατρική για την Τρίτη Ηλικία 25
  5. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα 25 (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο,     πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κ.λπ.)
  1. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών 25 σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης
  1. Σύνδεση Σχολείου – Οικογένειας 50
  2. Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25
  3. Εθελοντισμός και κοινωνική δράση 25
  4. Αθλητισμός και Διατροφή 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για πληροφορίες, μπορεί να απευθυνθεί κανείς στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Γόρτυνας:

Τηλ.: 2892340306 – Πετειναράκη Ελένη, 2892340312 Καλμπουτζάκη Πελαγία, 2892340351 Γεράσιμος Κόντος.

E-mail: [email protected], [email protected]

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».