Κατηγορία

ΥΓΕΙΑ

Σπάνιο περιστατικό συγγενούς καρδιοπάθειας, από τα ελάχιστα που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, σε νεογνό βάρους 1.700 γραμμαρίων αντιμετωπίσθηκε χειρουργικά με επιτυχία στο Ωνάσειο. Η σπανιότητα του περιστατικού έγκειται στο γεγονός ότι είναι το πρώτο νεογνό αυτού του βάρους με τη συγκεκριμένη…
Διαβάστε περισσότερα...