Η πραγματικότητα παραμένει πολλές φορές σκληρή

Η σημερινή μέρα έχει καθιερωθεί ως ημέρα αφιερωμένη στη γυναίκα σε ανάμνηση της εκδήλωσης της 8ης Μαρτίου 1857 στις Η.Π.Α. από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας, οι οποίες εξεγέρθηκαν λόγω των χαμηλών μισθών και των απάνθρωπων συνθηκών εργασίας. Η σπίθα…

Γυναίκα και τοπική αυτοδιοίκηση

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που χαρακτηρίζεται από την άμεση επαφή και επικοινωνία με τον πολίτη. Έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητά του και υπό προϋποθέσεις μπορεί και οφείλει να παίξει ουσιαστικό ρολό σε δράσεις και πολιτικές που έχουν ως…