Τα τελευταία γράμματα του Αλέξανδρου Ραπτόπουλου

Άννα Μανουκάκη-Μεταξάκη, Συγχωρήσατε τους εχθρούς μου και εστέ υπερήφανοι. Γράμματα του Αλέξανδρου Ραπτόπουλου από τη φυλακή (1942), Έκδοση Πνευματικού Κέντρου Άνω Βιάννου «Περικλής Βλαχάκης» με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, Ηράκλειο 2017. Το…