ΧΑΝΔΑΚΑΣ 1669: Και η Μεσοπαντίτισσα θρηνεί στα βάσανά ντου

Οι παρακάτω στίχοι, γραμμένοι στο κρητικό ιδίωμα, είναι επικεντρωμένοι στους τελευταίους μήνες της πολιορκίας του Χάνδακα από τους Τούρκους (1648-1669), τη μεγαλύτερη σε διάρκεια πολιορκία της ιστορίας, με τη μετάβαση από τις σκληρές μάχες στην περίοδο…

ΧΑΝΔΑΚΑΣ 1669: Η συνθηκόλογηση του Μοροζίνι

«Ω δικιοσύνη δίχωστας δίκιο καταστεμένη κ’ η Κρήτης ήντα να ’φταιξε κι έμεινε ρημασμένη κ’ έφταξεν κ’ εις τον Χάντακα, ποια κρίματα μεγάλα και τι άδικον οι Κρητικοί στα σπίτια ντων εβάλα» (Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή “O Κρητικός Πόλεμος”, 395,…