Δαρδανία, το όνομα του κράτους των Σκοπίων

Κύριε Διευθυντά, Ο λόγος που σας στέλνω αυτήν την επιστολήν μου  είναι η διαφαινόμενη κινητικότητα για επίλυση του ονόματος του Κράτους των Σκοπιών. Και δεν λέγω της «Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας» (FYROM) γιατί πρώην Γιουγκοσλαβική…