Η ώρα του Ανεξάρτητου Αγρότη και του Επιχειρηματία- Παραγωγού για ένα Σύγχρονο Παραγωγικό Μοντέλο Κρήτης

Ο αγροτικός κόσμος με την πρωτογενή παραγωγή, τα προϊόντα και υποπροϊόντα,   τις θέσεις εργασίας που δημιουργεί, καλύπτει και ανατροφοδοτεί σχέσεις εργασίας, παιδείας,   επιχειρηματικότητας για την κάθε κοινωνία. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο…