Άγχος και πανελλήνιες εξετάσεις

Αναλογιζόμενοι την ελληνική σχολική πραγματικότητα, αυτή συχνά χαρακτηρίζεται από άγχος. Σε αυτό συμβάλλουν σημαντικά η υπερβολική έμφαση που δίνεται στους βαθμούς και το εξετασιοκεντρικό σύστημα, που υπάρχει. Οι βαθμοί βρίσκονται στο κέντρο του…