Όχι άλλη καταστροφή της κρητικής γης

Ο Μίνωας θέσπισε πρώτος  την οικονομία της γης.  Μόνο που επέβαλε  οι οικοδομές να γίνονται στο πρανές του βουνού ή στους λόφους ή πάνω στη θάλασσα και όχι σε καλλιεργήσιμη γη  που είναι "δώρο θεού"  για να μην πεινάσουμε. Το κράτος, η περιφέρεια, οι…