ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ: «Με τα τραγούδια συντροφιά»

Πριν από έναν χρόνο, και με την ευκαιρία έκδοσης του βιβλίου του Γιάννη Τσερεβελάκη με τον τίτλο «Τα ένδεκα εωθινά δοξαστικά» (2018, σς. 102) έγραφα τα ακόλουθα: “Ο Ιω. Τσερεβελάκης ανήκει στη μικρή και εκλεκτή χορεία των άριστων Θεολόγων και Φιλολόγων…