Οι δύσκολες μέρες του πολέμου

Το συγκεκριμένο ημερολόγιο είναι μια αυθεντική, βιωματική μαρτυρία του στρατιώτη Πανακάκη Νικόλαου του Εμμ. στο οποίο καταγράφονται καθημερινά, σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, οι πολεμικές συγκρούσεις, οι δυσκολίες και οι κακουχίες του πολέμου από…