Γιατί δεν πρέπει να γίνει το πολιτικό αεροδρόμιο στο Καστέλλι Πεδιάδος

Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ, 1ον: Διότι οι μινωικές, οι ρωμαϊκές, οι βυζαντινές πόλεις Λύκτος, Αρκαδία, Είνατος, Πριανσός, Στήλαι, Ριζόκαστρο, Ιερό Σπήλαιο Αρκαλοχωρίου και οι αρχαιολογικοί χώροι στον Γαλατά, στον Σαμπά και στο Σμάρι, καταβρεχόμενοι…