Συμβολική και πραγματική διάσταση του ενοριακού ναού

α. Πώς μια κοινωνία θα «βίωνε» άραγε την εποχή της, αν τα μέλη «εμπνέονταν», στην πραγματικότητα, από το Σύμβολο του Ενοριακού Ναού; Πόσο η έμπνευση θα απέδιδε, έστω δυνητικά, στη ζωή της; Αν η σχέση ορώντων και ορώμενων, προς τα τελούμενα και δρώμενα θα…