Η Βιάννος, οι ναζί και η Παγκόσμια Μνήμη

Σκέψεις με αφορμή τα ολοκαυτώματα της Κρήτης στη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής και το αίτημα μιας συλλογικής μνήμης Ποια αλήθεια υπηρετεί η δικαίωση των θυμάτων; Μας ανήκει; Είναι «τοπική» «εθνική» ή «παγκόσμια»; Κάθε χρόνο στον τόπο μας,…