ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩIΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Περί Μητσοτάκη, Πλάτωνα και Αριστοτέλη

Ως συνήθως, είμαστε πάντα βιαστικοί στο να εξάγουμε συμπεράσματα. Επιτυχής θεωρείται σήμερα ο πολιτικός λόγος που διαπρέπει στις ατάκες, στο είδος εκείνο δηλαδή της κουβέντας που δεν απαιτεί από τον δεκτικό πολίτη κανένα φίλτρο κριτικής διεργασίας. Εξ ου…