Εθνική συνεννόηση τώρα!

Σε ένα δαπανηρό υδροκέφαλο κράτος  που δεν είναι ευέλικτο και  επιτελικό,  με την αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους να είναι 1 προς 1,  με ένα μικρό ποσοστό  αργομίσθων στον δημόσιο τομέα να λειτουργούν εις βάρος των περισσοτέρων ευυπόληπτων…