Τι συμβαίνει με την ανανέωση αδειών οδηγήσεως

Τα τελευταία χρόνια έχει προκύψει ένα μείζονος σημασίας θέμα σχειτκά με την ανανέωση των αδειών οδηγήσεως και παρά τις επαναλειμμένες οχλήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα λύση στο θέμα αυτό. Πιο συγκεκριμένα, ως είναι γνωστόν,…